O MENI

Sem Gregor Verbajs,

odvetnik, ki podjetnikom, gospodarskim družbam in posameznikom pomaga pri reševanju pravnih težav.

Po Pravni fakulteti, kjer sem diplomiral z odliko (»cum laude«), sem izkušnje na pravnem področju začel pridobivati v notarski pisarni (2008-2010), kasneje na sodišču (2009-2010) in po opravljenem pravniškem državnem izpitu (2011), kot samostojni odvetnik.

Leta 2021 sem ustanovil svojo odvetniško pisarno, s katero smo uspešno rešili že več kot 967 pravnih primerov.

Verjamem v pomembnost prenosa znanja in izkušenj, zato sem kot aktivni predavatelj predaval na Dnevih civilnega in gospodarskega prava ter na različnih fakultetah (Pravni fakulteti v Ljubljani, Ekonomski fakulteti v Ljubljani in Fakulteti za management in pravo Ljubljana).

GOST V ODDAJAH

Svet na
Kanalu A

Preverjeno na
POP TV

Dobro jutro na
RTV SLO

POMAGAM VAM LAHKO NA RAZLIČNIH PRAVNIH PODROČJIH

Gospodarsko pravo

Pravna pomoč na vseh področjih gospodarskega prava, kot je sestava in pregled različnih pogodb, reševanje sporov z drugimi poslovnimi subjekti, pogajanja ter nadzor nad izvrševanjem vseh obveznosti nasprotnih strank.

Civilno pravo

Pomoč pri pravnem svetovanju v civilnopravnih zadevah, pripravi in pregledu pogodb civilnega prava ter zastopanju strank pred sodišči.

Nepremičninsko in pogodbeno pravo

Svetovanje glede pridobivanja, upravljanja in financiranja vašega nepremičninskega premoženja ter pravna pomoč pri sklepanju, razlagi ali sestavi vseh vrst pogodb.

Dedno in
družinsko pravo

Pravno zastopanje v postopkih razdelitve dediščine ali pisanja oporok in svetovanje glede razveze, delitve premoženja in urejanjem skrbništva nad otroki.

Izvršilno in
insolvenčno pravo

Pomoč pri prisilnih izterjavah dolžnikovih obveznosti - tako za upnike, kot tudi za dolžnike in razreševanje razmerij med plačilno nesposobnim dolžnikom ter njegovimi upniki.

Kazniva dejanja
in prekrški

Svetovanje pred uvedbo kazenskega postopka, zagovarjanje obdolžencev v predkazenskem postopku in kazenskem postopku ter zastopanje oškodovancev, zasebnih tožilcev in obdolžencev v postopkih o prekrških

EKIPA

Gregor Verbajs

Ustanovitelj

Področja dela:
• Gospodarsko pravo
• Civilno pravo
• Nepremičninsko in pogodbeno pravo
• Sodni spori
• Dedno in družinsko pravo
• Izvršilno in insolvenčno pravo
• Kazniva dejanja in prekrški

Licenca:
• Pravniški državni izpit (2011)

Jeziki:
• Slovensko, Angleško, Hrvaško, Srbsko

Članstva:
• Odvetniška zbornica Slovenije (2010)

Izobrazba:
• Pravniški državni izpit (2011)
• Strokovni izpit iz upravnega prava (2010)
• Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, »cum laude« (2002-2008)

Kariera:
• Odvetnik Gregor Verbajs (2021 – )
• Odvetnik, Odvetniška pisarna Zaman in partnerji (2016 – 2021)
• Odvetnik Gregor Verbajs (2014 – 2016)
• Odvetniški pripravnik, odvetnik Marko Zaman (2013 – 2014)
• Strokovni sodelavec, Okrajno sodišče v Ljubljani (2011 – 2013)
• Odvetniški pripravnik, odvetnica Anka Kenda Oražem (2010 – 2011)
• Notarki pripravnik, notarka Nataša Erjavec (2007 – 2010)

Objave:
• Verbajs Gregor: Odvetniške skrivnosti : kako vam lahko pravi odvetnik prihrani desetletje neprespanih noči, ohrani milijone evrov premoženja ter obvaruje kvaliteto življenja vaših potomcev, leto 2021, knjiga
• Verbajs Gregor in Vodnjov Ajda: Prenehanje začasne odredbe zaradi poteka časa, Pravna praksa, št. 30/31, 23.8.2018, str. 22-23);
• Verbajs Gregor: Vloga notarja v zapuščinskem postopku, diplomska naloga, leto 2008;
• Verbajs Gregor: Kako je Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 posegel v ustavne pravice?, TFL glasnik, 20. 4. 2021;
• Verbajs Gregor: Ali je notarski zapis izvršilni naslov za procesne obresti?, Pravna praksa, št. 34, 14.9.2017, str. 11-13;
• Verbajs Gregor: Javna dražba v izvršbi, Pravni letopis … : zbornik Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, leto 2016, str. 9-17 in 190-191;
• Verbajs Gregor: Javna dražba v izvršbi – navodila za uporabo, Pravna Praksa, št. 45/46, 19.11.2015, str. 8-9;
• Verbajs Gregor: Ali lahko lastnik družbe, ki je hkrati poslovodna oseba, po upokojitvi še vedno opravlja poslovodno funkcijo, Pravna praksa št. 38, 6.10.2011, str. 8-10;
• Verbajs Gregor: Še o poslovodenju po upokojitvi – drugič; Pravna praksa št. 41/42, 27.10.2011, str. 20-21;
• Verbajs Gregor: Ponudba za prodajo kmetijskih zemljišč, Pravna praksa št. 38, 30.9.2010, str. 15-16;
• Gregor Verbajs: Osnove nepremičninskega prava, Vešči prava, 27.2.2022, spletni vir;

Področja dela:
• Gospodarsko pravo
• Civilno pravo
• Nepremičninsko in pogodbeno pravo
• Sodni spori
• Dedno in družinsko pravo
• Izvršilno in insolvenčno pravo
• Kazniva dejanja in prekrški

Licenca:
• Pravniški državni izpit (2011)

Jeziki:
• Slovensko, Angleško, Hrvaško, Srbsko

Članstva:
• Odvetniška zbornica Slovenije (2010)

Izobrazba:
• Pravniški državni izpit (2011)
• Strokovni izpit iz upravnega prava (2010)
• Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, »cum laude« (2002-2008)

Kariera:
• Odvetnik Gregor Verbajs (2021 – )
• Odvetnik, Odvetniška pisarna Zaman in partnerji (2016 – 2021)
• Odvetnik Gregor Verbajs (2014 – 2016)
• Odvetniški pripravnik, odvetnik Marko Zaman (2013 – 2014)
• Strokovni sodelavec, Okrajno sodišče v Ljubljani (2011 – 2013)
• Odvetniški pripravnik, odvetnica Anka Kenda Oražem (2010 – 2011)
• Notarki pripravnik, notarka Nataša Erjavec (2007 – 2010)

Objave:
• Verbajs Gregor: Odvetniške skrivnosti : kako vam lahko pravi odvetnik prihrani desetletje neprespanih noči, ohrani milijone evrov premoženja ter obvaruje kvaliteto življenja vaših potomcev, leto 2021, knjiga
• Verbajs Gregor in Vodnjov Ajda: Prenehanje začasne odredbe zaradi poteka časa, Pravna praksa, št. 30/31, 23.8.2018, str. 22-23);
• Verbajs Gregor: Vloga notarja v zapuščinskem postopku, diplomska naloga, leto 2008;
• Verbajs Gregor: Kako je Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 posegel v ustavne pravice?, TFL glasnik, 20. 4. 2021;
• Verbajs Gregor: Ali je notarski zapis izvršilni naslov za procesne obresti?, Pravna praksa, št. 34, 14.9.2017, str. 11-13;
• Verbajs Gregor: Javna dražba v izvršbi, Pravni letopis … : zbornik Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, leto 2016, str. 9-17 in 190-191;
• Verbajs Gregor: Javna dražba v izvršbi – navodila za uporabo, Pravna Praksa, št. 45/46, 19.11.2015, str. 8-9;
• Verbajs Gregor: Ali lahko lastnik družbe, ki je hkrati poslovodna oseba, po upokojitvi še vedno opravlja poslovodno funkcijo, Pravna praksa št. 38, 6.10.2011, str. 8-10;
• Verbajs Gregor: Še o poslovodenju po upokojitvi – drugič; Pravna praksa št. 41/42, 27.10.2011, str. 20-21;
• Verbajs Gregor: Ponudba za prodajo kmetijskih zemljišč, Pravna praksa št. 38, 30.9.2010, str. 15-16;
• Gregor Verbajs: Osnove nepremičninskega prava, Vešči prava, 27.2.2022, spletni vir;

Tea Šušnjara

Diplomirana pravnica

Področja dela:
• Gospodarsko pravo
• Civilno pravo
• Nepremičninsko in pogodbeno pravo
• Delovno pravo
• Dedno in družinsko pravo
• Pravo intelektualne lastnine
• Izvršilno in insolvenčno pravo
• Kazniva dejanja in prekrški

Jeziki:
• Slovenščina, Angleščina, Hrvaščina, Srbščina, Španščina

Izobrazba:
• Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2022 – ) – magistrski študij
• Strokovni izpit iz upravnega prava (2022)
• Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2017 – 2022) – diplomirana pravnica

Kariera:
• Odvetniška pisarna Verbajs (2022 – )
• Regional Development Association RDA SEE (2020 – 2022)
• LEGAS (2017 – 2022)

Področja dela:
• Gospodarsko pravo
• Civilno pravo
• Nepremičninsko in pogodbeno pravo
• Delovno pravo
• Dedno in družinsko pravo
• Pravo intelektualne lastnine
• Izvršilno in insolvenčno pravo
• Kazniva dejanja in prekrški

Jeziki:
• Slovenščina, Angleščina, Hrvaščina, Srbščina, Španščina

Izobrazba:
• Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2022 – ) – magistrski študij
• Strokovni izpit iz upravnega prava (2022)
• Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2017 – 2022) – diplomirana pravnica

Kariera:
• Odvetniška pisarna Verbajs (2022 – )
• Regional Development Association RDA SEE (2020 – 2022)
• LEGAS (2017 – 2022)

“Moje poslanstvo je ozaveščati ljudi o pomenu pravočasnega in ustreznega reševanja njihovih pravnih problemov in jim s svojim strokovnim znanjem pomagati pri njihovem reševanju…”
Gregor Verbajs
odvetnik in lastnik odvetniške pisarne

MNENJA ZADOVOLJNIH STRANK

1 urni posvet

S.O.S. PAKET

Individualni posvet v nujnih primerih, ko potrebujete pravni nasvet v najkrajšem možnem času.

Do 10 ur mesečno

STANDARD PAKET

Mesečno sodelovanje (pavšal) s prednostno obravnavo vašega pravnega problema.

Po dogovoru

PREMIUM PAKET

Za zahtevnejše stranke, ki iščete osebnega pravnika in premium storitve. Primerno za podjetja.

1 +

REŠENIH PRIMEROV

1 +

PODROČIJ DELOVANJA

1 +

ČLANOV EKIPE

1 +

LET IZKUŠENJ