Politika varstva zasebnosti

Gregor Verbajs (v nadaljevanju: »GV« ali »upravljavec«) ceni vašo zasebnost, zato stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zagotavljam vam, da bom vaše osebne podatke, pridobljene preko naše spletne strani, ali pri poslovanju z vami, zlasti preko telekomunikacijskih sredstev, zbiral, obdeloval, varoval in hranil skladno z veljavno evropsko zakonodajo (Splošno uredbo o varstvu podatkov) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu) ter določili te Politike varstva zasebnosti (v nadaljevanju: »Politika«).

Namen te Politike je, da vas seznanim s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranim o vas, in kako jih uveljavljati.

Zavezujem se, da bodo zbrani osebni podatki uporabljeni v skladu s to Politiko, da bom varoval zaupnost vaših osebnih podatkov in da bom zbrane podatke uporabil izključno za namene, za katere ste jih posredovali in jih brez vašega izrecnega dovoljenja ne bom razkril nepooblaščenim tretjim osebam. Storil bomo vse, kar je v moji moči, da vaše osebne podatke zaščitim pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Kdo je vaš upravljavec podatkov?

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Upravljavec lahko, odvisno od okoliščin posameznega primera, zbira in obdeluje naslednje vaše osebne podatke:

  • kontaktne podatke in podatke o mojih strankah (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska in mobilna številka, vaše delovno mesto in pozicija ter naziv vašega delodajalca, sektor, v katerem delate, datum, ura in vsebina poštne ali elektronske komunikacije);§ podatke o uporabnikih spletnih strani upravljavca (IP naslov, datumi, ure in trajanje obiskov spletnih strani, podatki o lokaciji oz. vstopni točki dostopa do interneta, podatki o obiskanih podstraneh, podatki o opravljenih nastavitvah, idr.);
  • podatke o vnosih v spletne obrazce (npr. prijave na prejemanje mojih novic, e-knjig, itd.);
  • druge podatke, ki mi jih prostovoljno posredujete na katerega od kontaktnih naslovov na spletni strani oziroma katere obdelujem zaradi poslovnega oziroma pogodbenega razmerja z vami.

Kako, kdaj in zakaj zbiram in obdelujem vaše osebne podatke?

Upravljavec ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oziroma v to privolite (npr. ko se prijavite na prejemanje novic), kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti ali imam za obdelavo vaših podatkov zakonite interese (npr. v primeru odgovora na vaša vpraševanja, v primeru zagotavljanja informacij in pošiljanja novic) oziroma kadar je obdelava vaših podatkov posledica poslovnega oziroma pogodbenega razmerja z vami.

Vsi osebni podatki, ki mi jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani in zbrani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bom predhodno kontaktiral in zaprosil za vašo predhodno pisno privolitev.

Posameznik s posredovanjem podatkov daje soglasje za njihovo obdelavo in hkrati potrjuje resničnost vseh navedenih osebnih podatkov.

Obisk spletne strani in piškotki

Spletna stran, tako kot vse ostale sodobne spletne strani, uporablja piškotke, s pomočjo katerih lahko zbiram tudi določene vaše (osebne) podatke.

Ob vsakem obisku moje spletne strani lahko z odlaganjem tako imenovanega ”piškotka” v brskalnik vašega računalnika zbiram določene podatke o vašem obisku, kot so IP-naslov, ime ponudnika spletnih storitev, datum in uro, ko dostopate do spletnega mesta, strani, ki jih obiščete na spletnem mestu, število obiskov in internetni naslov spletnega mesta, s katerega ste prišli na moje mesto in podobno. Obiskovalca zgolj z uporabo teh podatkov v tem trenutku glede na stanje tehnologije ni mogoče enolično identificirati.

Pred namestitvijo bolj invazivnih piškotkov vas bom vsakič vprašal za vašo privolitev, medtem ko lahko določene druge podatke zbiram že na podlagi mojih zakonitih interesov.

Podroben opis piškotkov, ki jih uporablja naša spletna stran, najdete na sledeči povezavi: https://www.gregorverbajs.si/piskotki.

Pošiljanje povpraševanja in ostala komunikacija z nami

Ko na moje kontaktne podatke (naslov, elektronske naslove, telefonske številke), objavljene na spletni strani, pošljete povpraševanje glede pravnih storitev, vaše osebne podatke obdelujem izključno za namene priprave odgovora na vaše povpraševanje, da vam zagotovimo potrebne informacije in da vam zagotovim storitve, po katerih ste povpraševali ter za namene interne administracije in vodenja poslovanja. V ta namen zbiram zgolj tiste vaše osebne podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način.

Posredovane kontaktne podatke lahko na podlagi zakonitega interesa obdelujem tudi za osnovno prilagojeno komuniciranje z vami preko elektronske pošte, z namenom, da vam skušam predstaviti ustrezne storitve ali vam posredovati informacije, ki bi vam bile lahko zanimive na podlagi vaših preteklih interakcij z nami. Pri tem ne uporabljam nikakršnega (avtomatskega) profiliranja, temveč zgolj izbiram ustrezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila. Od tovrstnega komuniciranja se lahko kadarkoli brezplačno odjavite na način, da pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov: gregor@op-verbajs.si. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v poglavju »Vaše pravice«.

Prijava na elektronske novice

Na spletni strani ali preko odgovora na prejeto elektronsko sporočilo se lahko naročite na prejemanje mesečnih elektronskih novic in na prejemanje ostalih pravnih novic in e-knjig.

V takem primeru vaše osebne podatke, ki mi jih zaupate v postopku prijave na prejemanja novic, uporabljam izključno za pošiljanje pravnih novic in obveščanje o aktualni pravni praksi. Če ste k temu privolili, vas lahko obvestim tudi o morebitnih dogodkih in seminarjih, ki jih organiziram.

Posredovani podatki se obdelujejo na podlagi vaše izrecne privolitve, pri čemer lahko privolitev za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli brezplačno prekličete, tako da kliknete ustrezno povezavo v vsakem posameznem oglasnem sporočilu ali mi pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov: gregor@op-verbajs.si Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v poglavju »Vaše pravice«.

Kako in kdaj vaše osebne podatke delim z drugimi?

Zavezujem se, da vaših osebnih podatkov ne bom posredoval tretjim nepooblaščenim osebam brez vaše privolitve, razen če veljavna zakonodaja od mene zahteva drugače. Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, elektronski naslovi in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Seznanjam vas, da lahko posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupam našim poslovnim partnerjem (t.i. pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v mojem imenu in v mejah pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) ter skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej Politiki. Posredovane podatke omenjeni partnerji skrbno varujejo in ne hranijo na zalogo, ter jih ne uporabljajo za lastne namene. Obdelovalci so posredovane podatke upravičeni uporabljati samo za izvrševanje svojega dela.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki lahko razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

  • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
  • administratorju in skrbniku spletne strani;
  • računovodskemu servisu;
  • ponudnikom storitev računalništva v oblaku in ponudnikom pošiljanja elektronskih sporočil (npr. Mailchimp in drugi);
  • ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov.

Zavezujem se, da niti jaz niti drugi uporabniki, vaših osebnih podatkov ne bodo posredovali ali prenesli v tretjo državo izven Evropske unije in/ali Evropskega gospodarskega prostora ali v mednarodno organizacijo brez ustrezne stopnje zaščite. Vaši osebnih podatki se lahko posredujejo v ZDA, pri čemer so vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA vključeni v program zasebnostnega ščita EU-ZDA (t.i. Privacy Shield).

Kako dolgo hranim vaše osebne podatke?

Upravljavec se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni. Po preteku obdobja hrambe bom vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrisal ali anonimiziral, tako da vaša identifikacija ne bo več mogoča.

Tiste podatke, ki jih obdelujem na podlagi zakona, hranim za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Podatke, ki jih obdelujem zaradi izvedbe poslovnega oziroma pogodbenega odnosa z vami, hranim za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še ves čas, ko traja zakonski zastaralni rok za zahtevke iz tako sklenjene pogodbe, razen v primeru spora v zvezi s pogodbenim razmerjem.

Osebne podatke, ki jih obdelujem na podlagi vaše privolitve ali mojih zakonitih interesov, npr. v primeru pošiljanje elektronskih novic, hranim trajno do preklica te privolitve z vaše strani oziroma do zahteve po prekinitvi obdelave, pri čemer se zavezujem, da bom obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjal v rednih časovnih intervalih. Podatke bom pred preklicem izbrisal le, če je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. če bi prenehali pošiljati novice) ali če tako določa zakon.

Kako zagotavljam varnost vaših podatkov?

Vaše podatke, ki mi jih posredujete z uporabo spletnih strani, po telekomunikacijskih kanalih ali na kakršenkoli drug način, skrbno varujem pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Osebni podatki se shranjujejo na varnih računalniških napravah in serverjih, pri čemer so podatki, kjer je to mogoče, kriptirani.

Postopke in procese informacijske varnosti pregledujem v rednih časovnih intervalih, s čimer zagotavljam, da so naši IT sistemi varni in zaščiteni. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

V primeru, da so na spletnih straneh objavljene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z menoj, ne prevzemam nobene odgovornosti za zaščito vaših podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako ne morem zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo prek elektronske pošte ali spleta, ter se s tem v zvezi ne morem šteti za odgovorne.

Kaj je vaša odgovornost?

Informacije, ki jih posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da določenih podatkov ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na spletni strani ne boste mogli dostopati, prav tako vam v takih primerih ne bom mogel odgovoriti na vaše povpraševanje.

Če se spremenijo vaši osebnih podatki (npr. poštna številka, elektronski naslov, naslov, telefonska številka idr.), vas prosim, da nas o spremembah prav tako obvestite na elektronski naslov: gregor@op-verbajs.si

Kakšne so vaše pravice?

Upravljavec vam dosledno zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi veljavnih pravnih predpisov. Katere pravice vam pripadajo, zavisi od okoliščin konkretne obdelave vaših podatkov, zato ni nujno, da vam v konkretnem primeru pripadajo vse od spodaj navedenih pravic.

 

PraviceKaj pomenijo?
Pravica do preklica privolitveČe ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica.Vašo privolitev na pošiljanje novic lahko kadarkoli brezplačno prekličete s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na elektronski naslov: gregor@op-verbajs.si. Preklic privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.
Pravica dostopa do osebnih podatkovKot posameznik imate od upravljavca pravico dobiti potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne. Če je temu tako, imate pravico, da vam omogočim dostop do vaših osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje) ter da vam podam informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov idr.).
Pravica do popravkaKot posameznik imate pravico doseči, da vam omogočim popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami in da vam omogočim dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov. V ta namen imate pravico, da posredujete dopolnilno izjavo z ažurnimi osebnimi podatki.
Pravica do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe)Pravico imate doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, če obstaja eden izmed razlogov iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (npr. če podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, če prekličete privolitev in za obdelavo in ne obstaja nobena druga pravna podlaga, če ugovarjate obdelavi, pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti interesi, če so bili osebnih podatki obdelani nezakonito idr.).
Pravica do omejitve obdelavePravico imate doseči, da upravljavec omeji obdelavo vaših podatkov, če obstaja en od naslednjih primerov:
(i) če oporekate točnosti obdelave podatkov, za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost podatkov;
(ii) če je obdelava nezakonita, vi pa namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave;
(iii) če upravljavec podatkov ne potrebuje več, potrebujete pa jih vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali
(iv) če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.
Pravica do prenosljivosti podatkovKot posameznik imate pravico, da prejmete vaše osebne podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ter da te podatke neposredno posredujem drugemu upravljavcu, pri čemer to velja le v primeru, če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
Pravica do ugovoraČe obdelava podatkov temelji na zakonitih interesih, imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov. V takem primeru bom nadaljeval z obdelavo vaših osebnih podatkov le v primeru, če bom dokazal nujne legitimne razloge za obdelavo, ki bodo prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.Obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, lahko kadarkoli in brezplačno ugovarjate brez navedbe razlogov, tako da pošljete sporočilo na elektronski naslov: gregor@op-verbajs.si. Če ugovarjate obdelavi vaših podatkov za namene neposrednega trženja, bom nemudoma prenehal obdelovati vaše podatke za te namene.

Če sumite, da pri obdelavi vaših podatkov prihaja do kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, na naslovu Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: 00 386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si.

Kako stopiti v stik z mano?

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bom odgovoril na telefonski številki: +386 (0)41 865 448 ali na elektronskem naslovu: gregor@op-verbajs.si.

Zavezujem se, da bom na vaše zahteve odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko od vas zahtevam dodatne podatke. Če vas kljub temu ne bom mogel zanesljivo identificirati, bom moral na žalost vašo zahtevo zavrniti.

Spremembe te Politike

Pridržujem si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodim dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Prav tako vas bom o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, predhodno obvestili na primeren način (npr. z obvestilom na spletni strani, po elektronski pošti).

Verzija: 0.1

Posodobljeno: januar, 2020

Pridržujemo si pravico do elektronskih napak.