Geodetska uprava RS je ponovno vzpostavila Osebni vpogled v podatke o lastnih nepremičninah, ki omogoča posamezniku brezplačen vpogled v grafične in opisne podatke o nepremičninah, ki so v njegovi lasti in kot take vodene v geodetskih evidencah.

S pomočjo osebnega vpogleda lahko vsakdo, ob izkazu identitete z ustreznim digitalnim spletnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM), registracijo SI-PASS ali mobilno identiteto smsPASS, vpogleda v podatke o lastnih nepremičninah, ki jih vodi Geodetska uprava.

S tem lahko uporabnik preveri pravilnost vpisanih podatkov ter se ob morebiti ugotovljenih pomanjkljivostih obrne na eno izmed enot Geodetske uprave.

Izpis seznama nepremičnin ter izris parcele

V osebnem vpogledu v podatke o lastnih nepremičninah lahko vsak lastnik kreira Izpis seznama nepremičnin iz evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije ter Izris parcele.

Izpis seznama nepremičnin iz evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije vsebuje:

  • seznam parcel, evidentiranih v zemljiškem katastru, pri katerih je oseba vpisana kot lastnik,
  • seznam delov stavb, evidentiranih v katastru stavb, pri katerih je oseba vpisana kot lastnik ter
  • seznam nepremičnin, evidentiranih v registru nepremičnin, pri katerih je oseba vpisana kot lastnik.

Izris parcele je slika oblike in medsebojne lege parcel. Prikaz mej parcel na izrisu je informativen.

Podatkov o mejah parcel ter numerično merilo iz tega izrisa se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka mej po podatkih zemljiškega katastra. Uporaba podatkov za druge namene je dovoljena le z opozorilom, da je izris mej informativen.

Tako Izpis seznama nepremičnin kot izris parcele sta dosegljiva v sklopu »Seznam nepremičnin«. Izpis seznama nepremičnin pri podatkih o lastniku, izris parcele v seznamu parcel za posamezno parcelo.

Povezavo do osebnega vpogleda dobite tukaj: klik

odvetnik Gregor Verbajs

Gregor Verbajs