Zaradi prodaje poslovnega deleža je v družbo vstopila tretja oseba?

Ja, točno to se je zgodilo trem družbenikom.

Eden izmed treh družbenikov je zabredel v težave, vzel kredit in zastavil poslovni delež v družbi.

Ker kredita ni mogel odplačati se je znašel v izvršbi, kjer je bil njegov poslovni delež prodan.

Ostala dva družbenika sta tako dobila novega družbenika, ki si ga ne želita.

Namreč lastništvo v družbi z omejeno odgovornostjo temelji na medsebojnem zaupanju družbenikov.

V družbi sodelujejo družbeniki, ki med seboj želijo sodelovati z namenom upravljanja in vodenja družbe oziroma z željo po skupnem delovanju v družbi.

Kaj lahko naredita preostala družbenika?

To je tema za drugo objavo.

Tokrat pa naj opozorim, da bi družbeniki morali predhodno v družbeni pogodbi urediti medsebojne pravice na način, da je mogoče poslovni delež obremeniti (ustanoviti zastavno pravico, opcijo, predkupno pravico, itd.) zgolj s pisnim soglasjem vseh družbenikov.

Primer take določbe v družbeni pogodbi bi bil:

“Za potrebe te Družbene pogodbe izraz “Breme” pomeni kakršnokoli pravico zadržanja, zastave, obremenitve ali zavarovalnega interesa, vključno vendar ne omejeno na pravice oziroma interese, ki izhajajo iz opcij, zastav, hipotek, pogodb o ustanovitvi zavarovanj in/ali predkupnih ter prednostnih upravičenj, in sicer ne glede na to ali takšno Breme izhaja iz pogodbenega dogovora, določil zakonov in drugih predpisov, sodnih odločb ali odločb upravnih organov, pri čemer se nanaša tudi na upravičenje tretje stranke, da odobri popolno izvrševanje pravice imetništva na takšnih deležih.

Noben družbenik ne sme, razen s predhodnim pisnim soglasjem vseh drugih družbenikov, ustanoviti ali dopustiti ustanovitve kakršnegakoli Bremena ali zagotoviti opcij, zamenljivih vrednostnih papirjev in/ali drugačnih pravic glede svojih poslovnih deležev ali njihovih delov.”

Večina družbenih pogodb takih določb nima, ker se vse prevečkrat družbene pogodbe sklepa po »muštru«.

Preglejte svoje družbene pogodbe in jih ustrezno spremenite dokler imate še čas.

Gregor Verbajs, odvetnik

Gregor Verbajs
Gregor Verbajs