Se vam zdi neverjetno? Poglejva konkreten primer.

Vzemimo najbolj pogost slovenski primer, ko nekdo podeduje ali dobi nepremičnino v dar.

Kot odvetnik svetujem, da v takih primerih v pogodbo vedno vnesete dejansko tržno vrednost nepremičnin.

Enako je potrebno storiti pred zapuščinskim sodiščem.

V praksi pa stranke pogosto napišejo nižjo vrednost nepremičnin, da bi plačale nižjo sodno takso in manjšo nagrado odvetnikom.

Nagrada odvetnika je namreč, če ni drugače dogovorjeno, odvisna od vrednosti spora ali posla, kar določa Odvetniška tarifa.

Poglejva dva primera:

  1. Sklenitev pogodbe

V dar prejmete nepremičnino, ki je dejansko vredna 300.000,00 EUR, vendar v pogodbo napišete, da je vredna 150.000,00 EUR. Po štirih letih nepremičnino prodate.

Nepremičnina Nagrada odvetnika Davek od prometa nepremičnin Davek na kapitalski dobiček Skupaj strošek
Znižana vrednost (150.000,00 EUR) 840,00 EUR 0 EUR 0 EUR 840,00 EUR
Dejanska vrednost (300.000,00 EUR) 1.200,00 EUR 6.000,00 EUR 37.500,00 EUR 44.700,00 EUR
45.540,00 EUR

 

Kaj pa če bi v pogodbo vnesli dejansko vrednost nepremičnine in upoštevali, da je dejanska vrednost nepremičnine v višini 250.000,00 EUR v štirih letih zvišala za 50.000,00 EUR:

Nepremičnina Nagrada odvetnika Davek od prometa nepremičnin Davek na kapitalski dobiček Skupaj strošek
Znižana vrednost (250.000,00 EUR) 1.080,00 EUR 1.080,00 EUR
Dejanska vrednost (300.000,00 EUR) 1.200,00 EUR 6.000,00 EUR 12.500,00 EUR 19.700,00 EUR
20.780,00

 

Če boste upoštevali nasvet odvetnika boste prihranili 24.760,00 EUR, kljub temu, da boste odvetnika za sestavo pogodbe plačali zgolj 240,00 EUR več.

Vem, kaj sedaj mislite. Verjetno ste pomislili, da nepremičnine ne boste prodajali po 4 letih.

Poglejva še primer, če nepremičnino prodate po 14 letih. To pa je dovolj dolga doba, da se nam v življenju zgodijo marsikatere stvari.

Če napišete znižano vrednost:

Nepremičnina Nagrada odvetnika Davek od prometa nepremičnin Davek na kapitalski dobiček Skupaj strošek
Znižana vrednost (150.000,00 EUR) 840,00 EUR 0 EUR 0 EUR 840,00 EUR
Dejanska vrednost (300.000,00 EUR) 1.200,00 EUR 6.000,00 EUR 22.500,00 EUR 29.700,00 EUR
30.540,00 EUR

 

Če napišete dejansko vrednost:

Nepremičnina Nagrada odvetnika Davek od prometa nepremičnin Davek na kapitalski dobiček Skupaj strošek
Znižana vrednost (250.000,00 EUR) 1.080,00 EUR 1.080,00 EUR
Dejanska vrednost (300.000,00 EUR) 1.200,00 EUR 6.000,00 EUR 7.500,00 EUR 14.700,00 EUR
15.780,00

 

Če nepremičnino prodate po 14 letih boste zaradi nasveta odvetnika prihranili 14.760,00 EUR.

  1. Sklep o dedovanju

Kaj pa, če nepremičnino podedujete in sodišču ne sporočite dejanske vrednosti?

Pogosto opažam, da dediči zaradi nižjih sodnih taks sodišču sporočijo nižjo vrednost nepremičnine.

Vzemimo, da po štirih letih prodate nepremičnino, ki ste jo podedovali.

Nepremičnina Nagrada odvetnika Sodna taksa Davek od prometa nepremičnin Davek na kapitalski dobiček Skupaj strošek
Znižana vrednost (150.000,00 EUR) 840,00 EUR 774,00 EUR 1.614,00 EUR
Dejanska vrednost (300.000,00 EUR) 1.200,00 EUR 1.044,00 EUR 6.000,00 EUR 37.500,00 EUR 45.744,00 EUR
47.358,00

 

Vzemimo enako predpostavko, da je dejanska vrednost nepremičnine 250.000,00 EUR, ki se nato v 4 letih poveča na 300.000,00 EUR

Nepremičnina Nagrada odvetnika Sodna taksa Davek od prometa nepremičnin Davek na kapitalski dobiček Skupaj strošek
Znižana vrednost (250.000,00 EUR) 1.080,00 EUR 954,00 2.034,00
Dejanska vrednost (300.000,00 EUR) 1.200,00 EUR 1.044,00 6.000,00 EUR 12.500,00 EUR 20.744,00
22.778,00

 

Tudi v zapuščinskem postopku boste zaradi enega preprostega nasveta odvetnika prihranili 24.580,00 EUR.

Pa si poglejva še situacijo, če nepremičnino, ki ste jo podedovali prodate čez 14 let.

Nepremičnina Nagrada odvetnika Sodna taksa Davek od prometa nepremičnin Davek na kapitalski dobiček Skupaj strošek
Znižana vrednost (150.000,00 EUR) 840,00 EUR 774,00 1.614,00
Dejanska vrednost (300.000,00 EUR) 1.200,00 EUR 1.044,00 6.000,00 EUR 22.500,00 EUR 30.744,00
32.358,00

 

Vzemimo enako predpostavko, da je dejanska vrednost 250.000,00 EUR, ki se nato v 4 letih poveča na 300.000,00 EUR

Nepremičnina Nagrada odvetnika Sodna taksa Davek od prometa nepremičnin Davek na kapitalski dobiček Skupaj strošek
Znižana vrednost (250.000,00 EUR) 1.080,00 EUR 954,00 2.034,00
Dejanska vrednost (300.000,00 EUR) 1.200,00 EUR 1.044,00 6.000,00 EUR 7.500,00 EUR 15.744,00
17.778,00

 

Če nepremičnino dobite v zapuščinskem postopku in upoštevate nasvet odvetnika boste tudi v primeru prodaje čez 14 let prihranili 14.580,00 EUR.

  1. Zaključek

Če boste upoštevali nasvet odvetnika, boste dolgoročno prihranili veliko denarja. Na koncu se vprašajte, ali je dodatnih 240,00 EUR vrednih za nasvet odvetnika? Jaz menim, da zelo.

Kot vedno, bom tudi tokrat povedal, da je pravočasno in pravilno reševanje pravnih problemom ključnega pomena.

Gregor Verbajs, odvetnik

Gregor Verbajs
Gregor Verbajs