Ali ste že kdaj leteli z letalom?

Ali je imelo letalo zamudo?

Če je imelo letalo zamudo, tako kot pri meni, morate prebrati za zapis.

Pred leti sva se z ženo odpravila na dopust na Kubo. Na cilj sva prispela s 13 urno zamudo.

Po vzletu iz Münchna smo bili po uri letenja obveščeni, da z letalom nekaj ni v redu in da bomo pristali v Düsseldorfu. Po pristanku smo približno 4 ure čakali, da nam sporočijo ali bomo poleteli ali ne.

Takrat sem se spomnil, da sem imel na faksu predmet transportno pravo, kjer smo obravnavali pravice letalskih potnikov.

Z ženo sva se poglobila v evropsko uredbo, ki se nanaša na pravice letalskih potnikov, na kar sva ugotovila, da so nam nudili le del pravic, ki gre potnikom v letalskem prometu po tej uredbi. Ker se je vprašanje pravic letalskih potnikov že večkrat pojavilo, sem se odločil, da napišem kratek članek. Pametno je, da si uredbo natisnete in jo vzamete s sabo, ko greste na letalo.

Priporočam, da si natisnete tudi mojo brošuro, ki vam bo pomagala pri pregledu pravic. Najdete jo med eKnjigami.

SPLOŠNO

Pravice letalskih potnikov ureja UREDBA (ES) št. 261/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91. Naslov uredbe je zapleten. Dovolj je, da si zapomnite, da gre za uredbo s številko 261/2004/ES (v nadaljevanju: Uredba).

Uredba določa minimalne pravice potnikov ob :

 • zavrnitvi vkrcanja proti njihovi volji;
 • odpovedi njihovega leta;
 • zamudi njihovega leta.

Zavrnitev vkrcanja pomeni zavrnitev prevoza potnikom na letu, čeprav se želijo vkrcati, razen kadar obstajajo upravičeni razlogi za zavrnitev vkrcanja, kot so zdravstveni in varnostni razlogi ter razlogi, ki so povezani z varovanjem, ali neustrezne potne listine. Odpoved pomeni dejstvo, da let, ki je bil prvotno predviden, in na katerem je bilo rezervirano najmanj eno mesto, ni bil opravljen.

PODROČJE UPORABE

Uredba se uporablja za potnike, ki odhajajo z letališča na ozemlju države članice Evropske skupnosti, za katero se Pogodba o ustanovitvi evropske skupnosti uporablja (v nadaljevanju pogodba). Uporablja se tudi za potnike, ki odhajajo z letališča na ozemlju tretje države, in so namenjeni na letališče na ozemlju države članice Evropske skupnosti, za katero se Pogodba uporablja, razen, če ti potniki prejmejo storitve ali odškodnino in pomoč v tej tretji državi, če je dejanski letalski prevoznik zadevnega leta iz Evropske skupnosti.

Uredba se uporablja pod pogojem, da imajo potniki potrjeno rezervacijo na zadevnem letu in se prijavijo na let, kakor je določeno in ob navedenem času vnaprej in pisno (vključno v elektronski obliki) z letalskim prevoznikom, organizatorjem potovanja ali pooblaščeno potovalno agencijo. Če čas za prijavo ni naveden, najpozneje 45 minut pred objavljenim časom odhoda. Ali če je potnike letalski prevoznik ali organizator potovanja premestil iz rezerviranega leta na drug let, ne glede na razlog.

Ta uredba se ne uporablja za potnike, ki potujejo brezplačno ali po znižani tarifi, ki ni neposredno ali posredno na voljo širši javnosti. Vendar se uporablja za potnike, katerim je letalski prevoznik ali organizator potovanja izdal vozovnice v okviru programa zvestega potnika ali v okviru drugega komercialnega programa.

Zavrnitev vkrcanja

Kadar dejanski letalski prevoznik utemeljeno pričakuje zavrnitev vkrcanja na letu, mora najprej pozvati prostovoljce, da se odpovejo svojim rezervacijam v zameno za storitve pod pogoji, o katerih se dogovorita zadevni potnik in dejanski letalski prevoznik.

Prostovoljcem se ponudi, poleg takojšnje odškodnine, tudi povračilo stroškov ali spremembo poti. Kadar število prostovoljcev ni zadostno, da bi omogočilo vkrcanje drugih potnikov z rezervacijo, dejanski letalski prevoznik lahko zavrne vkrcanje potnikov proti njihovi volji.

Kadar je vkrcanje potnikom zavrnjeno proti njihovi volji, jim dejanski letalski prevoznik takoj izplača odškodnino, ki jo bom razložil v nadaljevanju in ponudi pomoč, ki se nanaša na povračilo stroškov ali spremembo poti in pravico do oskrbe. Vse pravice bom podrobno razložil v nadaljevanju.

Odpoved leta

V primeru odpovedi leta mora zadevnim potnikom ponuditi pomoč dejanski letalski prevoznik glede pravice do povračila stroškov ali spremembo poti in pravico do oskrbe v primeru spremembe poti, kadar je utemeljeno pričakovani čas odhoda novega leta najmanj naslednji dan po načrtovanem času odhoda odpovedanega leta.

Letalski prevoznik mora poleg zgoraj navedenih pravic potnikom plačati odškodnino, razen če:

 • so o odpovedi obveščeni najmanj dva tedna pred odhodom po voznem redu ali
 • so o odpovedi obveščeni dva tedna do sedem dni pred odhodom po voznem redu in jim je ponujena sprememba poti, ki jim zagotavlja odhod največ dve uri pred odhodom po voznem redu in prihod v njihov končni namembni kraj manj kot štiri ure po prihodu po voznem redu ali
 • so o odpovedi obveščeni manj kot sedem dni pred odhodom po voznem redu in jim je ponujena sprememba poti, ki jim zagotavlja odhod največ eno uro pred odhodom po voznem redu in prihod v njihov končni namembni kraj manj kot dve uri po prihodu po voznem redu.

Kadar so potniki obveščeni o odpovedi leta, jim je treba zagotoviti informacije o drugih možnostih prevoza. Dejanski letalski prevoznik ni obvezan plačati odškodnine, če lahko dokaže, da so za odpoved leta krive izredne razmere, katerim se ne bi bilo mogoče izogniti, tudi če bi bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi. Dokazno breme glede obveščanja potnikov o odpovedi leta in glede roka, v katerem je to storil, nosi dejanski letalski prevoznik.

Zamuda leta

Kadar dejanski letalski prevoznik utemeljeno pričakuje, da bo imel let zamudo glede na odhod po voznem redu:

 • za dve uri ali več za lete do vključno 1 500 kilometrov ali
 • za tri ure ali več za vse lete znotraj Skupnosti, daljše od 1 500 kilometrov, in za vse druge lete med 1 500 in 3 500 kilometri ali
 • za štiri ure ali več za lete, ki jih ne zajemata zgornji alineji, tedaj mora dejanski letalski prevoznik ponuditi potnikom:

pomoč, ki se nanaša na pravico do oskrbe in pravico do povračila stroškov in spremembe poti, kadar je zamuda najmanj pet ur. V vsakem primeru se mora pomoč ponuditi v prej navedenih časovnih okvirih ob upoštevanju oddaljenosti leta.

Pravica do odškodnine

Pri sklicevanju na pravico do odškodnine potniki prejmejo odškodnino v višini:

 • 250 eurov za lete do vključno 1 500 kilometrov;
 • 400 eurov za vse lete znotraj Skupnosti nad 1 500 kilometrov in za vse druge lete med 1 500 in 3 500 kilometri;
 • 600 eurov za lete, ki niso zajeti z zgornjima alinejama.

Poudariti gre, da morajo to odškodnino izplačati takoj, ko nastopi pogoj zanjo in pazite na vezaje “in” v Uredbi, ker vam pripada ta pravica in pravica do nove poti.

Če se vam torej zgodi, da vam zavrnejo vkrcanje, vam morajo na letališču takoj plačati odškodnino in imate pravico do povračila stroškov in nove poti.

Za določitev oddaljenosti, ki jo je treba upoštevati, se šteje zadnji kraj, na katerega bo potnik zaradi zavrnitve vkrcanja ali odpovedi leta prispel z zamudo glede na predvideni vozni red letov. Kadar se potnikom v skladu s pravico do odškodnine ponudi sprememba poti do njihovega končnega namembnega kraja z alternativnim letom, katerega čas prihoda ne presega predvidenega časa prihoda prvotno rezerviranega leta za

 • dve uri za vse lete do vključno 1 500 kilometrov ali
 • tri ure za vse lete znotraj Skupnosti nad 1 500 kilometrov in za vse druge lete med 1 500 in 3 500 kilometri ali
 • štiri ure za vse lete, ki jih ne zajemata zgornji alineji,

tedaj dejanski letalski prevoznik lahko zniža odškodnino za 50 %. Odškodnina se izplača v gotovini, z elektronskim bančnim nakazilom, bančnim nalogom ali bančnimi čeki ali s pisnim soglasjem potnika s potovalnim vavčerjem in/ ali drugimi storitvami. Izračun razdalje se izvede po metodi najkrajše poti (letenja) med dvema točkama na zemlji.

Pravica do povračila stroškov ali spremembe poti

Pri sklicevanju na pravico do povračila stroškov ali spremembe poti se potnikom ponudi izbira med:

 • povračilom stroškov v roku sedmih dni na način, kot se izplača tudi odškodnina v višini polne cene vozovnice, po kateri je bila kupljena, za tisti del ali tiste dele poti, ki niso bili opravljeni in za tisti del ali tiste dele poti, ki so bili že opravljeni, če let ne služi več namenu glede na potnikov prvotni potovalni načrt, in v tem primeru skupaj s povratnim letom na izhodiščno mesto odhoda takoj, ko je mogoče ali
 • spremembo poti pod primerljivimi pogoji prevoza na njihov končni namembni kraj takoj, ko je mogoče ali
 • spremembo poti pod primerljivimi pogoji prevoza na njihov končni namembni kraj pozneje, ko potnikom ustreza, glede na razpoložljivost sedežev.

Kadar ima mesto, naselje ali regija več letališč in dejanski letalski prevoznik ponudi potniku let na drugo letališče od tistega, za katerega je imel rezervacijo, tedaj dejanski letalski prevoznik nosi stroške prevoza potnika od alternativnega letališča, bodisi do tistega, za katerega je imel rezervacijo, ali do drugega bližnjega kraja, o katerem se dogovori s potnikom.

Pravica do oskrbe

Pri sklicevanju na pravico do oskrbe se potnikom brezplačno ponudi:

 • obroke hrane in osvežilne napitke, primerne čakalnemu času in
 • hotelsko nastanitev kadar:
 1. je prenočitev čez noč ali več noči nujna, ali
 2. je nujen daljši postanek, kakor ga je potnik načrtoval in
 • prevoz med letališčem in krajem nastanitve (hotel ali drugo).

Poleg tega se potnikom ponudi, da brezplačno opravijo dva telefonska klica, brezplačno pošljejo dve sporočili po teleksu ali faksu ali po elektronski pošti.

Pri izvajanju te pravice mora dejanski letalski prevoznik še zlasti posvetiti pozornost potrebam oseb z zmanjšano zmožnostjo gibanja in osebam, ki jih spremljajo, kakor tudi potrebam otrok brez spremstva.

Obveznost obveščanja potnikov o njihovih pravicah

Dejanski letalski prevoznik mora zagotoviti, da je pri okencih za prijavo na lete na vidnem mestu dobro čitljivo obvestilo z naslednjim besedilom: „Ob zavrnitvi vkrcanja, odpovedi vašega leta ali zamudi vašega leta za najmanj dve uri, se obrnite na osebo pri okencu za prijavo na lete ali pri izhodu za vkrcanje in zahtevajte obvestilo o vaših pravicah, zlasti glede odškodnine in pomoči“.

Vse lepo in prav, vendar sem do sedaj videl ta napis samo na enem letališču, pa še ta je bil napisan na nekakšni mobilni mizi, ki jo lahko postaviš v petih minutah in prav tako hitro tudi pospraviš.

Dejanski letalski prevoznik, ki zavrne vkrcanje ali odpove let, mora vsakemu prizadetemu potniku posredovati pisno obvestilo o pravilih za odškodnino in za pomoč v skladu s to uredbo.

Enako obvestilo mora posredovati vsakemu potniku, ki je prizadet zaradi najmanj dve urne zamude. Prav tako je treba potnikom v pisni obliki posredovati podatke za navezavo stikov s pristojnim nacionalnim organom. Za slepe in slabovidne osebe se pravila o obveščanju uporabljajo z ustreznimi drugimi sredstvi.

S tem člankom sem vam želel predstaviti možnosti in pravice, ki vam gredo po omenjeni uredbi. Res je, da se z letalom ne vozimo vsak dan (ali pa tudi če se) in se pravic, ki nam gredo, premalo zavedamo.

Hvala, da ste prebrali ta članek, med eKnjigami pa si lahko prenesete še mojo zgibanko.

odvetnik Gregor Verbajs