Vpis ustanovitve podružnice

V praksi se velikokrat ne ve katere vse dokumente je potrebno imeti, če želite ustanoviti podružnico. V članku bom predstavil dokumente, ki jih potrebujete pri vpisu podružnice v sodni register. Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register Vsebino predloga, s katerim se predlaga vpis ustanovitve podružnice, določa navedena uredba. Seveda so natančne […]
Preberi Več

Sprememba sedeža in poslovnega naslova pri družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Ali poznate razliko med poslovnim naslovom in sedežem družbe? Verjamem, da jo poznate. Tisti, ki jo ne poznate brez skrbi, saj ni vaša krivda, da jo ne poznate, ker je odgovor vseeno malo “pravno” zapleten. Pojmov sedež in poslovni naslov ne smemo zamenjevati. Sedež je kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v register (največkrat […]
Preberi Več