Ustavno sodišče RS je sprejelo pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Odlok).

Do končne odločitve Ustavnega sodišča je zadržalo izvrševanje 7. člena Odloka.

Kaj navedeno pomeni?

Navedeno pomeni, da je Ustavno sodišče RS postreglo z močnim sporočilom, da morajo ukrepi za zajezitev epidemije virusa COVID-19 temeljiti na vladavini prava in ob doslednem upoštevanju ustave Republike Slovenije.

Odlok v 7. členu določa, da prepoved iz tega Odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, kar ugotovi Vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Takšen Odlok pomeni, da so posegi v človekove pravice in temeljne svoboščine, odrejeni z Odlokom, trajnejše narave, ker niso časovno zamejeni. Tako urejanje ni nujno za dosego namena, ki ga Odlok zasleduje.

Enak namen bi bilo namreč mogoče doseči tudi z določitvijo, da bo Vlada sorazmernost ukrepov periodično preverjala in jih podaljšala samo, če bo glede na vsakokratne razmere in mnenje stroke glede širjenja bolezni ugotovila, da so še potrebni za doseganje zasledovanih ciljev.

S tem bi bila možnost nesorazmernih posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine zmanjšana, na drugi strani pa zdravje in življenje ljudi zaradi širjenja epidemije ne bi bilo nič bolj ogroženo.

Kaj mora Vlada RS narediti po sprejetem sklepu Ustavnega sodišča RS?

Vlada RS bo morala, od sprejema sklepa Ustavnega sodišča RS, vsakih sedem dni ob upoštevanju stroke preverjati, ali so ukrepi za doseganje cilja zajezitve epidemije še potrebni in o tem obvestiti javnost.

Omejitev gibanja torej ne sme biti časovno omejena do vladnega preklica, ampak bo morala Vlada RS ukrepe vsakih 7 dni podaljševati, sicer le-ti prenehajo.

Ali Odlok še vedno velja?

Ukrepi na podlagi Odloka še vedno veljajo, vendar ne neomejeno do preklica.

Celoten sklep Ustavnega sodišča RS dobite na naslednji povezavi: sklep ustavnega sodišča

odvetnik Gregor Verbajs

Gregor Verbajs