Zaskrbljen nad delom vlade je Informacijski pooblaščenec v odprtem pismu navedel:

“Država ustavnih pravic in samostojnih in neodvisnih državnih organov, ki bdimo nad njimi, ne more in ne sme dojemati kot nujno zlo, ampak kot civilizacijsko pridobitev. Učinkovitost in uspešnost ukrepanja države v boju proti epidemiji se mora v vsaki demokratični družbi meriti tudi po tem, kako učinkovita je sočasna zaščita temeljnih pravic. Država ne sme s svojim delovanjem ustvarjati vtisa, da morajo njeni državljani izbirati med zdravjem in življenjem ali človekovimi pravicami. To je v nasprotju s samim bistvom temeljnih pravic, bistvom Evropske konvencije o človekovih pravicah.”

Več si preberite v odprtem pismu Informacijskega pooblaščenca.

Odprto pismo: IPRS

odvetnik Gregor Verbajs