Dr. Nina Plavšak je pripravila “Razumno razlago interventnih predpisov” zaradi obvladovanja COVID-19.

Gradivo je pripravila z namenom sodnemu osebju, odvetnikom, notarjem, upraviteljem in vsem drugim, ki jih zanima, pomagati pri razlagi in uporabi interventnih predpisov.

Vabljeni k branju. Zelo uporabno branje.

Dokument: Razumna razlaga interventnih predpisov 

odvetnik Gregor Verbajs

Gregor Verbajs