Ali veste, da se je v zadnjem letu število vloženih izvršilnih predlogov znatno povečalo.

Razlog za to pa je zelo preprost.

V času recesije, ko se je gospodarstvo za trenutek “ustavilo”, so se vodilni v podjetjih zbali in nehali plačevati račune ali pa so špekulirali in odlagali plačilo, češ bomo videli kaj bo.

Podjetja so prišla v situacijo, da niso plačevala računov, vendar tudi drugi njim niso plačevali računov.

Tako pride do primerov, ko je vsako podjetje upnik in dolžnik hkrati.

Dolžnike pa je vedno težje pripraviti do plačila.

Če so včasih plačali po prijaznem klicu upnika, danes plačajo šele po vloženem izvršilnem predlogu, včasih pa tudi to ne.

Tukaj ne bom razlagal načinov kako so se podjetja znašla v recesiji in preživela, ampak vam želim samo ponuditi najbolj enostaven način za izračun obresti.

Največ predlogov za izvršbo je vloženih na podlagi verodostojne listine, saj je postopek preprost, odzivnost sodišča pa zelo hitra.

Velikokrat se zgodi, da dolžnik na sklep o izvršbi, ki ga izda sodišče, niti ne odgovori in tako postane sklep o izvršbi (po poteku roka za ugovor) pravnomočen.

Namen članka je, da vam olajšam izračun pogodbenih ali zamudnih obresti in vam svetujem pri vložitvi izvršilnega predloga.

Poznamo pogodbene in zamudne obresti.

O obrestih sem pisal v svojem članku in vam svetujem, da ga preberete, saj boste le tako razumeli namen posameznih obresti.

Kot upnik boste svoje terjatve najlažje uveljavljali preko portala za vlaganje izvršbe, ki se nahaja na internetni strani eSodstvo.

Portal eSodstvo je enostavno uporaben, na njem se registrirate in nato sledite elektronskemu obrazcu ter ga v celoti izpolnite.

Vendar svetujem, da si preberete navodila za izpolnjevanje obrazcev, saj v primeru, da napačno izpolnite obrazec, sodišče le-tega ne bo upoštevalo, težavo pa boste imeli tudi pri vračilu plačane sodne takse. Sodišče bo postopek začelo voditi šele po plačilu sodne takse.

Na podlagi verodostojne listine lahko vložite izvršilni predlog. Zelo pomembno je, da pravilno obračunate pogodbene in zamudne obresti ter samo terjatev.

Navesti morate listino, na podlagi katere izkazujete terjatev, in datum zapadlosti terjatve.

Od datuma zapadlosti terjatve dalje tečejo zamudne obresti, ki so lahko zakonsko ali pogodbeno določene.

Namen vsakega upnika je, da poleg glavne terjatve pridobi še obresti, bodisi pogodbene ali zamudne.

Predlagam, da naredite obračun obresti in jih v izvršilnem predlogu navedete poleg glavne terjatve. Pri izračunu obresti so v pomoč spletni izračuni obresti, saj na zelo hiter in preprost način izračunajo višino obresti.

V ta namen vam spodaj posredujem dva internetna naslova, na katerih lahko opravite izračun obresti.

Na koncu bi vas spomnil še na procesne obresti, ki tečejo od vložitve izvršilnega predloga pri sodišču. Te obresti morate zahtevati, kajti drugače vam ne pripadajo.

Če povzamem morate biti pozorni na tri stvari:

  • na glavno terjatev, ki jo imate do dolžnika;
  • na obresti, ki vam pripadajo, bodisi pogodbene ali zakonske ter
  • na procesne obresti, ki tečejo od vložitve izvršilnega predloga dalje.

Želim vam, da vam dolžniki vaše terjatve čim prej plačajo.

Izračun zakonskih in pogodbenih zamudnih obresti Vrhovno sodišče RS

Izračun zakonskih zamudnih obresti, portal IUS-SOFTWARE

odvetnik Gregor Verbajs