Situacija s koronavirusom se iz trenutka v trenutek spreminja.

Posledično takšna situacija povzroča negotovost in strah, ki je delno tudi posledica napačnih informacij.

Vse več vas postavlja vprašanja v zvezi s pravom in vplivom trenutne situacije na pogodbe, saj se vsi soočamo s situacijo, ki je povsem nova in nepredvidljiva.

Spremljali bomo trenutne razmere in pomagali vsem, ki imate kakršnakoli vprašanja ali potrebujete pomoč, da boste šli skozi gospodarsko krizo s čim manj posledicami in kar najhitreje.

Glede trenutne situacije…

Kot ste zagotovo že obveščeni, je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO oz. SZO) 11. marca 2020 nedavni izbruh virusne bolezni COVID-19 razglasila za pandemijo in pozvala vlade, naj spremenijo potek izbruha “z nujnimi in agresivnimi ukrepi”.

Po tej izjavi so nekatere države uvedle precej stroge ukrepe in omejitve, da bi upočasnile hitrost prenosa virusa, kar je v nekaterih primerih (tj. V Italiji od 12. marca 2020 in do 25. marca 2020) vključevalo tudi zaprtje vseh restavracij, barov in nebistvenih trgovin ter veleblagovnic, razen trgovin z živili in lekarn.

Glede na trenutno situacijo se zdi, da se status epidemije koronavirusa (COVID-19) v Evropi ne bo kmalu končal (saj svetovna javnost šteje Evropo za trenutno žarišče virusa), temveč se zdi, da se bodo razmere poslabšale tudi v drugih državah (skupina držav, ki sprejemajo nove in strožje ukrepe za zmanjšanje širjenja virusa raste iz ure v uro, vključno z zdaj tudi Hrvaško, Srbijio, Madžarsko, Slovenijo, Avstrijo, Severno Irsko itd.).

Navedeno pomeni, da lahko kmalu pričakujemo podobne ukrepe, kot so bili že sprejeti v Italiji tudi v drugih evropskih državah, zlasti zaradi dejstva, da sta glavna nefarmacevtska ukrepa, tako SZO kot Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, distanciranje in zmanjševanje socialnih stikov med posamezniki.

Vse zgoraj navedeno vpliva tudi na pogodbena razmerja.

Gospodarska kriza, ki ni zgolj posledica koronavirusa (o čemer sem pisal v prejšnjem zapisu na blogu in vam svetujem da si ga zaradi razumevanja gospodarske krize nujno preberete), vpliva tudi na pogodbena razmerja oz. pogodbene obveznosti.

Kako trenutna situacija vpliva na pogodbe…

Glede na trenutno gospodarsko situacijo delimo pogodbe v dve skupini.

V prvi skupini so pogodbe, ki vsebujejo pogodbena določila v višji sili, o spremenjenih okoliščinah, o nemožnostih izpolnitve, itd.:

Pandemija koronavirusa se po pogodbenih določilih lahko šteje za višjo silo, spremenjene okoliščine, nemožnost izpolnitve, ali pa tudi ne, odvisno od besedila pogodbenega določila oz. dogovora strank v pogodbi.

Podjetja bodo različno obremenjena, kar bo odvisno predvsem od dejavnosti v kateri delujejo.

Ali gre za višjo silo bo potrebno opraviti presojo v vsakem primeru posebej, pri čemer je vprašljiva možnost uporabe klavzule višje sile.

Medtem pa je s klavzulo o spremenjenih okoliščinah in nemožnosti izpolnitve povsem drugače, in menim, da je za nekatere dejavnosti v Sloveniji že sedaj jasno, da bodo močno prizadete (turizem, transport, gostinstvo…).

Ta podjetja bodo lahko imela dolga obdobja zmanjšanja prihodkov in probleme z likvidnostjo, ter posledično lahko tudi z insolventnostjo.

V drugi skupini so pogodbe, ki ne vsebujejo pogodbenih določil o višji sili, o spremenjenih okoliščinah in nemožnosti izpolnitve, vendar je tudi pri teh pogodbah mogoče uporabiti splošna določila Obligacijskega zakonika (OZ):

Glede na trenutno situacijo bi podjetja lahko uporabila tri institute:

Prvi institut…

ČE POSTANE IZPOLNITEV OBVEZNOSTI ENE STRANKE NEGOTOVA – 102. člen OZ – Če je dogovorjeno, da bo najprej ena stranka izpolnila svojo obveznost, po sklenitvi pogodbe pa se premoženjske razmere druge stranke toliko poslabšajo, da je negotovo, ali bo ona mogla izpolniti svojo, ali je to negotovo iz drugih resnih razlogov, lahko stranka, ki se je zavezala, da bo prva izpolnila obveznost, odloži njeno izpolnitev, dokler druga stranka ne izpolni svoje obveznosti ali ne da zadostnega zavarovanja, da jo bo izpolnila.

Drugi institut…

RAZVEZA ALI SPREMEMBA POGODBE ZARADI SPREMENJENIH OKOLIŠČIN – Rebus Sic Stantibus – 112. do 115. člen OZ – Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, ali če se zaradi njih ne da doseči namena pogodbe, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti jo v veljavi takšno, kakršna je, lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, oziroma stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, zahteva razvezo pogodbe.

Zahtevek je sicer potrebno uveljaviti sodno, vendar pa je smiselno spremembo pogodbenih določil urediti sporazumno, in sicer na način, da se pravično spremenijo.

Nihče si ne želi, da izgubi posel, vendar je potrebno v tej situaciji poiskati nekakšno win-win situacijo za obe pogodbeni stranki;

Tretji institut…

NEMOŽNOST IZPOLNITVE –116. člen OZ – Če je postala izpolnitev obveznosti ene stranke dvostranske pogodbe nemogoča zaradi dogodka, za katerega ni odgovorna niti prva niti druga stranka, ugasne tudi obveznost druge stranke; če pa je ta že izpolnila del svoje obveznosti, lahko zahteva vrnitev po pravilih o vračanju tistega, kar je bilo neupravičeno pridobljeno.

Koronavirus sam po sebi verjetno ne bo povzročil okoliščin, ki bi utemeljevale uporabo tega instituta, vendar pa lahko to povzročijo ukrepi za omejitev širjenja virusa.

Takšni primeri so zaprtje mej, prepovedi zbiranj, zaprtje šol in vrtcev, itd. Tako, da bo ta institut zelo uporabljiv v naslednjih tednih in mesecih.

Torej…

Predlagam, da pregledate pogodbe, ki jih imate sklenjene s svojimi strankami, kupci ali poslovnimi partnerji. Ocenite svoj položaj in možnost izpolnjevanja obveznosti po pogodbah.

V kolikor je potrebno preučite možnosti uporabe v pogodbi dogovorjenih določb in tudi določbe OZ (v kolikor v pogodbah nimate dogovorjenih posebnih določb za nastalo situacijo).

Zaradi trenutne situacije bomo v odvetniški pisarni sproti pripravljali obvestila o vseh novostih na pravnih področjih.

Vse novosti na pravnih področjih si boste lahko prebrali na mojem blogu www.gregorverbajs.si

Predlagam, da se preko bloga prijavite na prejemanje obvestil (mailing listo oz. prijava na novice), saj boste tako ažurno obveščeni o vseh novostih.

Prav tako smo vam prijazno na voljo za vsako pomoč pri reševanju vaših pravnih zadev.

odvetnik Gregor Verbajs

Gregor Verbajs