Trg rabljenih vozil v Sloveniji je velik, saj lastnika vsako leto zamenja več kot 200.000 vozil. Vendar nakup takega avtomobila utegne biti tudi prava loterija, ne glede na to ali vozilo kupujete od slovenskega lastnika ali iz tujine, ter ne glede na to, ali kupujete od fizične osebe ali pravne osebe.

Nakup avtomobila je nedvomno čustveno dejanje, saj ko kupimo novi avtomobil komaj čakamo, da ga probamo, da ugotovimo vse njegove lastnosti, da ga pokažemo družini in prijateljem ter da uživamo v vožnji z njim.

Prav tako nakup avtomobila ni nujno poceni in lahko predstavlja kar velik del družinskega proračuna. Zato si vsak kupec želi varnega nakupa, brez nepotrebnih problemov in dodatnih stroškov.

Po drugi strani pa si tudi prodajalci želijo čim manj problemov pri prodaji avtomobila. Verjamem, da je malo tistih, ki zavestno goljufajo in prodajajo avtomobile s prevrtenimi kilometri ali s skrito napako.

Pa vendar se napake po nakupu pokažejo. Pri avtomobilih še posebej iz razloga, ker imajo avtomobili veliko obrabo določenih vitalnih delov. Tako je v praksi pogosto težko ločiti med obrabo in skrito stvarno napako, kar pa je tudi velikokrat razlog za spor.

V tem prispevku želim predstaviti orodje za ugotavljanje obstoja napak pri prodaji/nakupu avtomobila.

Orodje je zelo koristno za prodajalce, zlasti podjetnike ki se s prodajo avtomobilom ukvarjajo poklicno, ter tudi za kupce, da bodo vedeli kakšne imajo dolžnosti  in pravice.

1. Napotki glede nakupa avtomobila

Kljub temu, da je nakup rabljenega avtomobila vesel dogodek vam svetujem povsem osnovno preverjanje, in sicer:

 • priporočam vam pregled avtomobila na neodvisnem servisu;
 • preverite zgodovino avtomobila in dokumentacijo avtomobila (zelo veliko o avtomobilu lahko izveste že iz spletne strani avtolog.si)
 • bodite previdni pri pogodbi, ki jo sklenete.

2. Pravna razmerja

Pogodbo o prodaji in nakupu avtomobila načeloma sklenete ob prepisu vozila, največkrat pri enem od koncesionarjev, ki opravljajo tehnične preglede.

Koncesionarji imajo pripravljene obrazce prodajnih pogodb in stranke ga zgolj izpolnijo. Vendar so ti obrazci zelo skopi z določbami, prav tako pa tudi niso nujno primerni za vaš konkretni nakup.

Zato bodite pri nakupu previdni glede tega s kom dejansko sklepate pogodbo. Ali je to pravna oseba ali fizična oseba.

Zlasti je potrebno biti previden pri nakupu avtomobila iz tujine v primeru, ko vam slovensko podjetje pripelje avtomobil iz tujine. Tukaj imamo lahko dve situaciji, in sicer je lahko slovensko podjetje tudi dejanski prodajalec po prodajni pogodbi, lahko pa je zgolj posrednik in je prodajalec nemško podjetje, kar vam lahko zelo oteži zadevo pri uveljavljanju morebitnih napak.

V tem prispevku želim povedati kako mora ravnati prodajalec in kako kupec, če se na avtomobilu pokaže napaka.

Situacije pri prodaji so lahko naslednje:

 • Prodajalec in kupec sta fizični osebi (uporablja se OZ)
 • Prodajalec in kupec sta pravni osebi (uporablja se OZ)
 • Prodajalec je pravna oseba, kupec je fizična oseba (uporablja se ZVPot)
 • Prodajalec je fizična oseba, kupec je pravna oseba (uporablja se OZ)

Glede na zgornje situacije je odvisna tudi uporaba zakona, in sicer ali se uporablja Obligacijski zakonik (OZ) ali Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot).

3. Obstajati morajo trije pogoji za uveljavljanje napak

Prvi pogoj je, da napaka obstaja.

Prodajalec ne odgovarja za napake če so bile ob sklenitvi pogodbe kupcu znane ali mu niso mogle ostati neznane (očitne napake, ki jih kupec lahko opazi pri običajnem pregledu stvari), vendar prodajalec odgovarja tudi za te, če izjavi da stvar nima nobenih napak ali da ima določene lastnosti ali odlike. Ravno take določbe je dobro imeti v pogodbi.

Po ZVPot je določena izpodbojna domneva, na podlagi katere se šteje, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. To je določba, ki potrošnikom olajša dokazovanje obstoja stvarne napake. Vendar lahko prodajalci vedno dokazujejo, da napaka ni obstajala, ali da ne gre za napako, ampak za obrabo, itd.

Drugi pogoj je pravočasen pregled stvari in notifikacija oz. grajanje napake – gre za rok v katerem mora kupec prodajalca obvestiti o napaki.

Notifikacija je odvisna od tega kakšne napake se grajajo.

 • Očitne napake (OZ):

kupec je dolžan stvar pogledati ali dati v pregled takoj ob izročitvi, če sta pri izročitvi stvari prisotna prodajalec in kupec.

Če prodajalec in kupec nista oba prisotna ob izročitvi stvari mora kupec takoj ko je to mogoče pregledati stvar in o očitnih napakah obvestiti prodajalca v 8 dneh od njene ugotovitve (negospodarske pogodbe).

Če prodajalec in kupec nista oba prisotna ob izročitvi mora kupec takoj ko je to mogoče pregledati stvar in o očitnih napakah obvestiti prodajalca nemudoma od njene ugotovitve (gospodarske pogodbe).

 • Skrite napake (OZ):

Kupec je dolžan prodajalca obvestiti o skritih napakah v roku 8 dni od njene ugotovitve (negospodarske pogodbe),

Kupec je dolžan prodajalca obvestiti o skritih napakah nemudoma od njene ugotovitve (gospodarske pogodbe)

 • Potrošniška pogodba (ZVPot):

ZVPot ne deli napake na očitne in skrite, ampak za vse določa enako, in sicer mora potrošnik prodajalca obvestiti o napaki v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Kupec mora napako natančno opisati in prodajalca povabiti oz. mu omogočiti, da stvar pregleda.

Tretji pogoj je jamčevalni rok (objektivni rok) – rok v katerem prodajalec odgovarja za napake:

 • 6 mesecev (OZ), razen če je bil dogovorjen daljši rok,
 • 2 leti (ZVPot za nove stvari),
 • 1 leto (ZVPot za rabljene stvari),
 • ne glede na jamčevalni rok, če je bila napaka prodajalcu znana ali mu ni mogla ostati neznana.

Poleg navedenih treh pogojev je potrebno vedno upoštevati, da po poteku določenega roka pravice kupca/potrošnika prenehajo (rok za sodno uveljavljanje napake), in sicer prenehajo:

 • po enem letu, šteto od dneva, ko je kupec prodajalcu odposlal obvestilo o napaki, razen če pravic zaradi prodajalčeve prevare ni mogel uporabiti (OZ),
 • po dveh letih, šteto od dneva, ko je potrošnik o stvarni napaki obvestil prodajalca (ZVPot).

Ali ste še vedno z mano?

Verjamem, da ste. Greva naprej.

Za še boljšo predstavo spodaj vse skupaj prikazujem še grafično na praktičnem primeru.

4. Zahtevki pri stvarni napaki

Zahtevki so po OZ in ZVPot enaki, in sicer:

 • zavrnitev avtomobila z napako (če kupec ob izročitvi ugotovi, da ima avtomobil napako lahko zavrne prevzem in tako nastane zamuda prodajalca, kar pomeni, da se šteje, da ni izpolnil svojih obveznosti pravočasno in če jih tudi v dodatnem roku ne se šteje, da je pogodba razvezana);
 • izpolnitev pogodbe (odprava napake ali izročitev drugega avtomobila brez napake);
 • znižanje kupnine;
 • odstop od pogodbe in vrnitev plačanega zneska (vedno pred odstopom od pogodbe mora prodajalec dobiti še dodatni rok za izpolnitev);
 • odškodnina.

Med zahtevki kupec lahko prosto izbira (ali/ali), lahko tudi združuje zahtevke (odprava napake in odškodnina) in lahko pozneje uveljavlja drug zahtevek (če prodajalec ne popravi, lahko zahteva zamenjavo).

Ko kupec vloži zahtevo za uveljavljanje stvarne napake, mora prodajalec čimprej, vendar najpozneje v roku 8 dni od prejema obvestila kupca sporočiti kupcu ali bo ugodil kupčevi zahtevi ali bo zavrnil njegovo zahtevo (to velja za potrošniške pogodbe po ZVPot).

Tukaj bi vas opozoril, da v kolikor kot podjetniki ne odgovorite v navedenem 8 dnevnem roku ste v prekršku po določbah ZVPot. Zato bodite tukaj previdni.

5. Orodje za ugotavljanje stvarne napake

Ko boste kot podjetnik (prodajalec) prejeli zahtevek kupca za uveljavljanje stvarne napake boste lahko s spodnjim orodjem preverili, ali je zahtevek kupca upravičen.

Prav tako lahko kot kupec preverite, ali gre v vašem primeru za napako in kakšne imate dolžnosti in pravice.

Predlagam, da si orodje za ugotavljanje napak pogledate vedno, ko boste ugotavljali ali gre za napako.

Z orodjem boste preverili:

 • Ali gre za stvarno napako;
 • Ali je kupec pravočasno obvestil o stvarni napaki;
 • Ali uveljavlja napako v jamčevalnem roku;
 • Ali mu je prenehala pravica sodno uveljaviti napako, itd.

6. Sklep

V juniju sem bil gost v potrošniški oddaji Koda na RTVSLO, kjer je bila tema nakup rabljenega avtomobila in vam priporočam ogled oddaje. Čeprav gre tam za specifičen primer je hkrati podanih kar nekaj napotkov glede prodaje ali nakupa avtomobila.

V kolikor ste prodajalec bi vam dal še brezplačen nasvet.

Podjetniki veliko sprašujejo kako je v primeru, če kupec avtomobil že uporablja.

Na podlagi 475. člena OZ (ki velja za vse pogodbe po OZ in ZVPot) kupec izgubi pravico odstopiti od pogodbe zaradi napake na avtomobilu, če stvari ne more vrniti ali je ne more vrniti v stanju, v kakršnem jo je sprejel. Kupec bo lahko od pogodbe odstopil zgolj, če bo stvar lahko vrnil v stanju, v kakršnem jo je sprejel.

Seveda tudi tukaj velja nekaj omejitev, vendar bodite pozorni na to določbo, saj podjetniki velikokrat pravijo, da kupci vrnejo že uporabljen avto, ki ni v stanju kot je bil ob nakupu, ki pa ga nato podjetniki težje prodate naprej ali pa imate s tem dodatne stroške.

Prodajalcem želim čim manj uveljavljenih napak. Kupcem pa želim veliko varnih kilometrov in čim manj skrbi z avtomobilom.

odvetnik Gregor Verbajs

Gregor Verbajs

Vir fotografije: www.coolmodelengines.com