Zadnji mesec se je zgodilo toliko novosti, da jih preprosto ne smete spregledati, če želite mirno spati.

V veljavo je stopil Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Prav tako se je začel uporabljati nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Verjetno pa vas je kar precej, ki nimate urejenih vseh nujno potrebnih atkov delodajalca.

 1. Kaj je novega glede GDPR in ZVOP-2?

Brezzobi tiger je dobil zobe!

V veljavo je stopil nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je odpravil dileme glede možnosti kaznovanja za kršitve pravil o varstvu osebnih podatkov.

Inšpektorji lahko sedaj izrekajo kazni do višine 20.000.000 EUR (ja, pravilno ste prebrali 20 mio EUR) ali do 4 % letnega prometa, kar bo v posameznem primeru več. Take kazni je potrebno jemati resno.

Zato je nujno, da skrbno pregledate in po potrebi prilagodite svoje dokumente glede varstva osebnih podatkov (GDPR, ZVOP-2).

 1. Kaj je novega glede ZVPot-1?

Najbolj zanimiva sprememba je pri označevanju znižanih cen.

Pri znižanju cene blaga podjetje označi prejšnjo ceno in znižano ceno. Za prejšnjo ceno se šteje najnižja cena, ki jo je podjetje uporabljalo v zadnjih 30 dneh pred uporabo znižane cene. Tako se bo preprečila nepoštena praksa, da se pred razprodajo cene dvignejo.

Bistvene spremembe so še na področju jamčevalnih zahtevkov za neskladno prodano blago, dobave digitalnih vsebin in storitev, spletnih tržnic, pogodb na daljavo in garancij za tehnično blago.

Po novem mora potrošnik jamčevalne zahtevke uveljavljati po vrstnem redu. Najprej lahko zahteva vzpostavitev skladnosti blaga s popravilom ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom. Šele če tega ne doseže oz. prodajalec tega zahtevka ne izpolni, lahko potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačila.

Jamčevalni rok za novo blago je dve leti. Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga. Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če prodajalec dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti.

 1. Kaj je novega pri obveznih aktih delodajalcev?

Zgolj ureditev dokumentov, povezanih z varstvom osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-2) in ureditev poslovanja skladno z določbami ZVPot-1 ni dovolj, zato vas opozarjam tudi na ureditev vseh potrebnih aktov, ki jih morate imeti kot delodajalci obvezno urejene.

Kot delodajalci morate obvezno imeti naslednje akte:

 • Akt o sistematizaciji delovnih mest (če imate več kot 10 zaposlenih);
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja;
 • Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti delavcev na delovnem mestu in o ugotavljanju opravljanja dela pod vplivom drog in drugih prepovedanih substanc;
 • Pravilnik o prepovedi trpinčenja (mobinga);
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov;
 • Pravilnik o računovodstvu;
 • Pravnik o davčnem potrjevanju računov;
 • Pravilnik o poslovni skrivnosti;
 • Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu;
 • Obvestilo o obdelavi in varstvu osebnih podatkov za zaposlene;
 • Pravilnik o izvajanju videonadzora;
 • itd.
 1. Kako vam lahko pomagam?

Z namenom, da se boste še naprej posvečali svojemu poslu in delali tisto kar najbolje znate – svoj posel, sem za vas v pisarni pripravil Paket Skladnost poslovanja.

Navedeni paket je namenjen vsem družbam in podjetnikom.

V kolikor se boste odločili za navedeni paket bomo:

 1. pregledali vašo trenutno dokumentacijo;
 2. svetovali pri ureditvi potrebne dokumentacije;
 3. pripravili ustrezno dokumentacijo;
 4. predvsem pa na preprost način pojasnili, kaj potrebujete in za vas v najkrajšem času pripravili ustrezno za vaše podjetje prilagojeno dokumentacijo.

Paket Skladnost poslovanja je enostavna in hitra rešitev na podlagi katere boste svoje poslovanje uskladili z Uredbo GDPR, ZVOP-2 in ZVPot-1 ter si zagotovili vse obvezne akte delodajalca, ki jih morate imeti po zakonu.

Da boste lahko že sedaj preverili, ali imate ustrezne dokumente vam spodaj primeroma naštevam obvezne splošne akte, ki jih morate imeti kot družba ali podjetnik:

 • Akt o sistematizaciji delovnih mest (če imate več kot 10 zaposlenih);
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja;
 • Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti delavcev na delovnem mestu in o ugotavljanju opravljanja dela pod vplivom drog in drugih prepovedanih substanc;
 • Pravilnik o prepovedi mobinga;
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov;
 • Pravilnik o računovodstvu;
 • Pravnik o davčnem potrjevanju računov;
 • Pravilnik o poslovni skrivnosti;
 • Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu;
 • Obvestilo o obdelavi in varstvu osebnih podatkov za zaposlene;
 • Pravilnik o izvajanju videonadzora;
 • Splošne pogoje poslovanja spletne strani;
 • ustrezno garancijo;
 • itd.

Da bodo pravila za zaposlene poenotena in vnaprej znana, priporočamo tudi sprejem pravilnikov o plačah, uporabi službenih vozil, telefonov, itd.

Po potrebi za vaše zaposlene pregledamo tudi pogodbe o zaposlitvi ter vam svetujemo pri morebitni uskladitvi pogodb ali pri sklenitvi aneksov.

Paket Skladnost poslovanja vam bo prihranil veliko časa in skrbi, saj vam ne bo potrebno raziskovati kaj vse potrebujete in vam ne bo potrebno pripravljati dokumentov. Za vas bomo pregledali vaše poslovanje in individualno glede na vašo branžo in vaše potrebe pripravili vse potrebno. Hkrati pa vas bomo tudi izobrazili.

 1. Kaj lahko storite:

 

 1. Lahko ne naredite nič in upate, da vas noben inšpektor ne bo nikoli obiskal.
 2. Lahko se sami lotite raziskovanja področja in pisanja dokumentov, za kar boste verjetno porabili izjemno veliko časa.
 3. Lahko najamete odvetnika, pri čemer vas bo to nekaj stalo, vendar boste imeli zadevo urejeno ter boste mirno spali.

Sam vam svetujem točko c), vi pa prihranjeni čas vložite v stvari, ki vam prinašajo veselje, kot so vodenje podjetja, družina ali hobi.

Odvetnik Gregor Verbajs

Gregor Verbajs
Gregor Verbajs