Zaradi vedno več naravnih nesreč (požari, poplave) je vedno več donacij in prostovoljnih prispevkov.

Vendar, ali veste kaj donacija pomeni ter kakšne pravne in davčne posledice lahko pričakujete?

Pojdiva po vrsti.

Namen tega zapisa je v tem, da pridobite osnutek Pogodbe o donatorstvu in osnovne informacije o donatorstvu.

Osnutek pogodbe lahko pridobite na tej povezavi – Pogodba o donatorstvu.

Gre zgolj za osnutek, zato ga je potrebno prilagoditi na konkretno situacijo, nedvomno pa bo osnutek pogodbe vam v veliko pomoč.

Sedaj pa si poglejva različne primere pogodbe o donaciji, in sicer:

  • Pogodbo o donaciji sklenjeno med gospodarsko družbo / podjetnikom in fizično osebo;
  • Pogodbo o donaciji sklenjeno med dvema fizičnima osebama;
  • Pogodbo o donaciji sklenjeno med humanitarno organizacijo in fizično osebo.

Pogodba o donaciji sklenjena med gospodarsko družbo / podjetnikom in fizično osebo

Donatorstvo oziroma donacija pravne osebe ali samostojnega podjetnika fizični osebi pomeni, da mora donator glede donacije obvestiti FURS ter odvesti akontacijo dohodnine (25 %).

Donator in prejemnik se lahko medsebojno dogovorita, če bo akontacija upoštevana v sami donaciji ali pa bo moral donator akontacijo odvesti dodatno.

Ob izračunu dohodnine prejemniku je na ta način donacija že vključena med prihodke prejemnika ter tako FURS na podlagi vseh skupnih prihodkov prejemnika izračuna davčno obveznost. V tem primeru pravna oseba ali samostojni podjetnik tudi ne moreta uveljavljati davčne olajšave pri izračunu davčne osnove za obdavčitev dobička, saj gre za davčno nepriznan odhodek.

Obravnava donacije kot darilo fizični osebi je do višine 42 evrov neobdavčljiva z dohodnino.

Pogodba o donaciji sklenjena med dvema fizičnima osebama

Donatorstvo se v primeru, da fizična oseba donira denarna sredstva drugi fizični osebi, šteje kot prenos premoženja in gre v tem primeru za darilo.

Prejemnik v tem primeru plača davek na darila. Takšna darila se obdavčijo le v višini nad 5.000 evrov (2. člen Zakona o davku na dediščine in darila), vendar bodite pri tem pozorni, da se darila istega darovalca v enem letu seštevajo.

Prejemniku darila v višini do 5.000 evrov ni treba vložiti napovedi za odmero davka.

Pogodba o donaciji sklenjena med humanitarno organizacijo in fizično osebo

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je izdala opozorilo glede aktivnosti zbiranja pomoči za prizadete v nedavnih neurjih (poplave), kjer so zapisali »Pomoč je oproščena plačila dohodnine le v primeru, če fizična oseba prejme pomoč od organizacij, ki imajo status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, in od organizacij, ki imajo status invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva«.

Katera organizacija ima status humanitarne organizacije lahko preverite na naslednji povezavi – humanitarne organizacije.

Zgolj v vednost naj vas obvestim, da prostovoljna gasilska društva nimajo status humanitarne organizacije, zato v kolikor ta društva nakažejo pomoč fizični osebi je potrebno plačati še akontacijo dohodnine.

Pri nas ima trenutno status humanitarne organizacije zgolj Gasilka zveza Slovenije.

Zato je potrebno nameniti posebno pozornost temu, kako se bodo sredstva zbirala in kako se bodo predala fizični osebi, ki pomoč resnično potrebuje.

Zaključek

Čeprav je moj prispevek zgolj kapljica v morje pomoči, ki jo potrebujejo ljudje, ki so utrpeli škodo, želim opozoriti na pravne učinke donacije in na možnosti, ki so na voljo.

Včasih je bolje neposredno donirati fizični osebi, včasih je bolje doniranje organizirati preko humanitarnih organizacij. Vedno pa je potrebno razmišljati korak naprej, da nas na koncu ne presenetijo pravni predpisi.

Gregor Verbajs, odvetnik

Gregor Verbajs