Po včerajšnji objavi zapisa glede Pogodbe o donaciji (kjer sem na kratko opisal pravni in davčni vidik donacije fizičnim osebam) sem s strani podjetnikov in gospodarskih družb prejel več vprašanj o tem, kako lahko donirajo gospodarske družbe in podjetniki ter kašni so pravni in davčni učinki?

Prav tako se je pojavilo vprašanje, ali lahko podjetje prejme donacijo in kako je v primeru doniranja gasilskim društvom?

Če kot podjetje ali gospodarska družba želite izvesti donacijo sem pripravil kratek pregled možnosti za doniranje, ki bodo posamezniku (ki dejansko potrebuje pomoč) omogočile največjo korist in hkrati prinesle korist tudi donirajočemu podjetju.

Donacija podjetja:

 1. Podjetje donira prejemniku, ki je po posebnih predpisih ustanovljen za opravljanje določenih dejavnosti – humanitarne organizacije
  1. Podjetje lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene (med njih sodijo tudi gasilska društva), in sicer le za takšno izplačilo prejemnikom, ki ustreza 1 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja. Povedano še drugače, podjetja lahko donirajo vse do višine 1% obdavčenega prihodka davčnega zavezanca oziroma lahko do tega zneska uveljavljate olajšavo po 59. členu ZDDPO-2, nad tem zneskom pa ne.
  2. Dodatno, lahko podjetje donira do zneska, ki ustreza 0,2 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene, športne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu. Tu je dovoljen prenos na naslednja tri davčna obdobja.
  3. Bodite pozorni na naslednje: Če podjetje donira humanitarni organizaciji, ki ima status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, ali status invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva (link do seznama humanitarnih organizacij), humanitarna organizacija pa nato naprej fizični osebi, je znesek ne glede na višino oproščen plačila dohodnine, ki jo navajam v naslednji točki.
 2. Podjetje donira neposredno fizični osebi
  1. Če podjetje donira neposredno fizični osebi, donacija ni davčna olajšava in ni davčno priznan odhodek. Donatorstvo oziroma donacija podjeta fizični osebi pomeni, da mora podjetje glede donacije obvestiti FURS ter odvesti akontacijo dohodnine (25 %).
 3. Podjetje donira zaposlenemu
  1. V kolikor podjetje donira zaposlenemu je lahko davčno priznan odhodek v primeru, ko podjetje znesek donira svojemu zaposlenemu kot solidarnostno pomoč, vendar je donacija oproščena plačila dohodnine pod pogojem, če le-ta znaša do višine dveh tisoč evrov.
 4. Podjetje donira gasilskemu društvu
  1. Donacija, ki jo prejme gasilsko društvo, ki je ustanovljeno za nepridobitni namen in tako tudi deluje, vendar pa nima statusa humanitarne organizacije (v Sloveniji ima tak status samo Gasilska zveza Slovenije), pomeni pri gasilskem društvu prihodek. Vendar se v skladu z 9. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in 3. členom Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti donacija obravnava kot nepridobitni prihodek, ki se izvzame iz davčne osnove, kar pomeni, da donacija oziroma prihodek za gasilsko društvo ni obdavčen. Bodite pozorni: Ko gasilsko društvo donira prejeta sredstva fizični osebi je fizična oseba, ki prejme donacijo, obdavčena, in sicer mora gasilsko društvo od doniranega zneska plačati akontacijo dohodnine (25%), pri čemer se izplačilo fizični osebi všteva tudi v letno dohodninsko osnovo.
 5. Podjetje donira drugemu podjetju
  1. Če eno podjetje donira drugemu podjetju, za podjetje, ki donira, donacija ni davčno priznan odhodek, za podjetje, ki donacijo prejme, pa je to prihodek, ki mu viša davčno osnovo.

FURS zato svetuje, da se finančna pomoč zbira preko humanitarnih organizacij, ki bodo ta sredstva najlažje razdelila pomoči potrebnim.

Ena od možnosti doniranja je tudi, da se podjetje, ki želi donirati dogovori s humanitarno organizacijo, da preko njih donira točno določeni osebi, saj vem, da bodo lokalna podjetja želela pomagati lokalnim prebivalcem.

Gregor Verbajs, odvetnik

Gregor Verbajs
Gregor Verbajs