Vedno opozarjam, da se morate z odvetnikom posvetovati preden naredite neko pravno dejanje.

V kolikor se ne boste je velika verjetnost, da bo lahko šlo kaj narobe.

In ko gre kaj narobe gre lahko zelo narobe.

Verjetno si sami ne popravljate zob, ampak greste k zobozdravniku. In verjetno pred obiskom zobozdravnika doma sami ne poskušate popraviti zob.

Enako je s pravnimi problemi.

Ta teden je bil eden takih, kjer sem poskušal gasiti požare.

Primer #1

Poklicala me je stranka, ki je prevzela premoženje v stečajnem postopku.

Kaj je bilo narobe?

V kolikor se določeno premoženje v stečajnem postopu ne proda, ker ni nobenega interesa za prodajo, imajo upniki pravico, da takšno premoženje (ki ga ni mogoče unovčiti) prevzamejo.

Po prevzemu pa ga lahko sami unovčijo ali koristijo (npr. če gre za nepremičnine).

Stranka je imela do stečajnega dolžnika terjatev in ker njena terjatev v stečajnem postopku ni bila poplačana (ker premoženja stečajnega dolžnika ni bilo mogoče prodati) se je odločila, da bo premoženje stečajnega dolžnika prevzela.

Premoženje, ki je bilo upnikom ponujeno za prevzem, je predstavljajo nekaj nepremičnin.

V pozivu na prevzem premoženja je bilo napisano, da prevzemnik premoženja nosi tudi vse stroške stečajnega postopka.

Navedeno določbo je stranka spregledala.

Verjetno želite vedeti koliko je bilo stroškov stečajnega postopka in koliko so bile vredne nepremične?

Nepremičnine, ki so bile ponujene za prevzem so bile ocenjene na 8.000,00 EUR.

Stranka je do stečajnega dolžnika imela terjatev v višini 10.000,00 EUR.

Celotni stroški stečajnega postopka pa so znašali 12.000,00 EUR.

Če naredimo preprost izračuna je bila stranka po prevzemu v izgubi za 10.000,00 EUR.

Njena terjatev, ki ni bila poplačana je na začetku znašala 10.000,00 EUR in če bi upoštevali, da je prejela premoženje v višini 8.000,00 EUR, bi lahko rekli, da je ostala neplačana samo še v višini 2.000,00 EUR. Vendar če k temu prištejemo še stroške, ki jih je morala plačati, v višini 12.000,00 EUR, je bila globoko v izgubi.

Vedno kadar kupujete premoženje v stečajnem postopku ali ga v stečajnem postopku prevzemate se pred nakupom ali prevzemom premoženja pozanimajte o višini stroškov, ki jih boste morali plačati.

Primer #2

Večni problemi pri prodaji ali nakupu nepremičnin so kmetijska zemljišča.

Za kmetijska zemljišča velja poseben Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) in ta zakon določa postopek prodaje in predkupne upravičence.

Tako je v praksi potrebno zelo dobro »naštudirati« postopek prodaje. Zlasti takrat, ko gre za prodajo več nepremičnin, ki po namenski rabi predstavljajo stavbna in kmetijska zemljišča.

Ne glede na posebne določbe ZKZ obstajajo možnosti in načini, da se takšne nepremičnine proda v paketu kot celota. Eden izmed načinov je, da se določijo ustrezni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati potencialni kupci.

Možnosti pa je še več, pri čemer je potrebno vsak primer gledati za sebe.

Ta teden me je poklical kolega, ki se je z lastnico kmetijskega zemljišča dogovoril za nakup.

Lastnica zemljišča je nato na upravni enoti vložila ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča.

Ponudbo za prodajo je sprejel kolega in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Sklad ima seveda zakonito predkupno pravico in prednost pred nakupom kolega.

Kolega me je klical kaj lahko naredi.

Glede na to, da je bila ponudba že sprejeta ne more narediti ničesar.

Lahko pa bi kaj naredil preden je bila ponudba oddana na upravno enoto.

Sklep

Verjetno se na cesti ustavite pred znakom stop, pogledate levo in desno, ter nadaljujete pot ko je varno.

Enako naredite tudi s pravnimi problemi. Preden želite narediti neko pravno dejanje se ustavite, vprašajte odvetnika kako je najbolje postopati, nato pa naredite pravno dejanje.

odvetnik Gregor Verbajs

Gregor Verbajs