Toni in Mojca sta šolski primer o tem, kako nerešeni pravni problemi lahko povzročijo ogromno škode in veliko težav.

Pred 15 leti je Toni podedoval nepremičnino, ki je predstavljala družinsko hišo v kateri je živel skupaj z Mojco in otroci. Nepremičnino je podedoval skupaj s svojo sestro. Dedovala sta vsak do ene polovice.

V zapuščinskem postopku se Toni in njegova sestra nista mogla dogovoriti kako bi delila zapuščino, in predvsem kako bi delila nepremičnino, ki je predstavljala hišo v kateri sta živela Mojca in Toni skupaj z otroci. Tako je prišlo do zakonitega dedovanja, in sicer sta Toni in njegova sestra nepremičnino dedovala vsak do ½.

Prva napaka je bila v tem, da se Toni in njegova sestra nista temeljito pogovorila v času, ko sta dedovala zapuščino po mami, saj bi se s tem verjetno izognila vsem problemov. Lahko bi naredila dedni dogovor in njuno razmerje v celoti uredila.

Toni in njegova sestra sta tako postala solastnika nepremičnine, ki je predstavljala hišo v kateri je živel Toni s svojo družino.

Po dedovanju je Toni želel urediti razmerje s svojo sestro in ji je ponudil odkup solastniškega deleža na nepremičnini v višini 35.000,00 EUR.

Sestra je pristala na takšno plačilo, vendar je zahtevala, da ji denar izplača v gotovini in ne na bančni račun.

Toni se s tem ni strinjal in tako nista uredila nič.

Druga napaka je bila, da Toni ni izplačal sestre pred 15 leti v višini 35.000,00 EUR.

Zahteva njegove sestre, da ji mora izplačati v gotovini je stvar njene odločitve, vendar pa zgolj zato, ker je želela gotovino še ni nič spornega. Toni bi moral urediti pravno razmerje z ustrezno pogodbo, na podlagi katere bi postal izključni lastnik nepremičnine, sestro pa bi izplačal.

Nič ni storil.

V naslednjih 15 letih se je zgodilo naslednje.

Tonija je doletela smrt in po njem je vse dedovala njegova žena.

Žena je skupaj z enim sinom še naprej živela v nepremičnini, ki je predstavljala hišo, kjer so včasih živeli vsi.

Sestra Tonija se je odločila, da bo Mojci ponudila odkup solastniškega deleža na nepremičnini po tržni ceni, tokrat v višini 70.000,00 EUR.

Ja pravilno ste slišali. V višini 70.000,00 EUR.

Ali veste, da cene skozi zgodovino nominalno rastejo? Navedeno zavedanje je zelo pomembno.

Namreč zaradi inflacije in ostalih faktorjev ekonomije cene nominalno stalno rastejo. Če ste leta 2005 lahko nepremičnino kupili za 40.000,00 EUR, ta enaka nepremičnina leta 2020 stane 80.000,00 EUR.

Želel bi opozoriti na prihajajoče obdobje, kjer je velika verjetnost, da bo pritisk na cene oz. inflacija še večja. Trenutno se tiska največ denarja kadarkoli v naši zgodovini.

Centralne banke tiskajo denar, kot da ne obstaja jutri.

Ves ta denar bo prišel na trg in bo imel vpliv na realne cene, in sicer v obliki inflacije.

Trenutno se večina tega denarja nalaga na finančne trge (borze, delnice, kriptovalute…), zato je »inflacija« na finančnih trgih v obliki zelo dobre rasti. Vendar prej ali slej bo prišla.

Zato vam svetujem, da v pogodbah upoštevate tudi navedeno in vnesete ustrezne določbe glede tega.

Mojca ni želela plačati 70.000,00 EUR, zato je sestra Tonija na sodišče vložila predlog za delitev solastnine. To je sodni postopek, kjer sodišče proda nepremičnino in kupnino razdeli med solastnika, ali pa en solastnik odkupi delež od drugega in ga izplača. Bistvo je, da gre za sodni postopek in bo neizogibno prišlo do delitve solastnine.

V tem sodnem postopku je sodni izvedenec za cenitev nepremičnin ugotovil, da je celotna nepremičnina vredna 200.000,00 EUR. Glede na navedeno cenitev bi morala Mojca sestro Tonija izplačati v višini 100.000,00 EUR.

Kje je problem?

Problem je v tem, da je vrednost nepremičnine v 15 letih zrasla in da je sestra Tonija sedaj zahtevala tržno vrednost nepremičnine. Leta 2005 je verjetno zahtevala nižji znesek.

Problem je v tem, da je Mojca sedaj upokojena in nima velikih prihodkov in tudi ni kreditno sposobna za takšen znesek.

Kakšna je bila rešitev?

Na srečo smo se poravnali za nižji znesek, za 80.000,00 EUR. Vendar pa sta morala Mojci na pomoč priskočiti oba otroka, tako, da sta še sama vzela kredit.

Če bi bil pravni problem rešen sproti in leta 2005, Mojca sedaj ne bi imela nobenega problema.

Tako, pa je kot upokojenka ponovno v dolgovih.

Pravni problemi resnično zelo vplivajo na vaše življenje, zdravje in dobro počutje. Zato jih rešujete sproti in pravočasno, ko so še majhni.

P.S. Pravni primer je poenostavljen in prilagojen za lažje razumevanje. Prav tako so spremenjene osebe in vloge oseb.

odvetnik Gregor Verbajs

Gregor Verbajs