Ko sem o tem vprašal 8 letnega sina je reku: “Valda, da je, saj čuti!”

Ob vsem pisanju o koronavirusu se je povsem spregledalo novelo Stvarnopravnega zakonika (SPZ-B).

Kot zanimivost lahko povem, da je to šele druga novela Stvarnopravnega zakonika od sprejetja zakonika pred 18 leti.

Kar pomeni, da imamo tudi v Sloveniji zakon, ki ne potrebuje stalne spremembe.

Kljub vsemu pa je bilo potrebno SPZ prenoviti na način, da ustreza potrebam sodobnega pravnega prometa.

Kaj je novega?

Povsem nova je določitev, da žival ni več stvar, ampak čuteče bitje.

SPZ-B je zaščito živali prepustil posebnemu zakonu, ki bo podrobno uredil kako in na kakšen način bodo živali pravno zaščitene.

Poleg povsem nove določbe o živalih, je SPZ-B prenovil tudi ostale določbe, saj prinaša novosti pri naslednjih institutih:

  • SPZ-B je prenovil ureditev etažne lastnine (nov institut »povezane nepremičnine«), solastnine, neposestne zastavne pravice na premičninah, neprave stvarne služnosti in stavbne pravice vse na način, da ureditev ustreza potrebam sodobnega poslovnega prometa;
  • Prav tak je prenovil register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin v sodoben register, v katerega bodo uporabniki lahko prek aplikacije hitreje in učinkoviteje opravljali vpise, javnosti pa bo omogočen boljši vpogled v podatke registra;
  • Spremenil je tudi 81. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki se nanaša na izvršbo na premičnine, in sicer se spremembe nanašajo na postopek vpisa v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

Vabim vas k branju še drugih zapisov na mojem blogu.

Predlagam, da se preko bloga prijavite na prejemanje obvestil (mailing listo oz. prijava na novice), saj boste tako ažurno obveščeni o vseh novostih.

Zlasti v času koronavirusa bom obveščal o vseh možnih pravnih ukrepih, ki jih bo sprejela država v naslednjih dneh.

odvetnik Gregor Verbajs

Gregor Verbajs