Za prodajalce in kupce nepremičnin – prenehanje izdajanja soglasja k prometu z zemljišči v okoliših posebnega prometa za obrambo

Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje je v 6. členu določala: »V katastrskih občinah, v katerih se nahajajo stacionarni objekti sistema zvez, objekti Slovenske vojske, namenjeni nadzoru zračnega prostora, objekti, posebej namenjeni za delovanje poveljstev v vojni, letalske baze Slovenske vojske, radarski položaji, […]
Preberi Več

Aktualno: Zakaj morate zaradi inflacije v pogodbo vključiti ustrezno (inflatorno) klavzulo?

Cene materiala in storitev so na določenih področjih začele leteti v nebo. Ali obstaja verjetnost, da bomo imeli hiperinflacijo? Kaj je hiperinflacija? Hiperinflacija je ekstremno visoka rast cen, ki povzroči precejšnji upad vrednosti državne valute. Hiperinflacija je inflacija, ki se je ne da več kontrolirati in v ekstremnih oblikah lahko povzroči zlom celotnega monetarnega sistema […]
Preberi Več

Zakaj je lahko predpogodba že pogodba? (Pri prodaji oz. nakupu nepremičnin bodite previdni na naslednje določbe)

Veliko ljudi pri prodaji oziroma nakupu nepremičnin najprej sklene predpogodbo, s čimer ni nič narobe. Pri svojem delu sem opazil, da ljudje sklepajo predpogodbe z vsebino, ki dejansko predstavljajo že prodajno pogodbo. Kaj je predpogodba? Predpogodba je takšna pogodba, s katero se prevzema obveznost, da bo pozneje sklenjena druga, glavna pogodba (prodajna pogodba). Za predpogodbo […]
Preberi Več

Ali se lahko pogodba za nakup nepremičnine sklene preko elektronske pošte?

V tem času digitalizacije podjetniki večino pravnih poslov sklenejo preko elektronske pošte. Zgolj na podlagi ponudbe in sprejema ponudbe. Fizične osebe pa veliko nakupov opravijo preko spletnih trgovin. Zgolj z nekaj kliki. Veliko podjetnikov mi pove, da so ponudbe velikokrat zgolj ustne. Prav nič ni narobe, če poslujete ustno in se pravni posli dejansko realizirajo. […]
Preberi Več

Če ste lastniki nepremičnin nujno preverite, ali ste v zemljiški knjigi vpisani z EMŠO oz. z matično številko

Na podlagi podatkov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije so bili aktualni podatki o popolnih in nepopolnih vpisih lastninske pravice imetnikov na dan 8. 1. 2020 naslednji: 199.524 fizičnih oseb, ki so imetniki lastninske pravice v zemljiški knjigi nima vpisanega EMŠO ali datuma rojstva in 37.095 pravnih oseb, ki so imetnice lastninske pravice v zemljiški knjigi nima […]
Preberi Več

Za najemodajalce: Kako oddati nepremičnino v najem, da boste zaščiteni, če bodo najemniki kršili svoje obveznosti?

V svoji praksi sem več let skupaj z najemodajalci ugotavljal, kako je najbolje oddati nepremičnino v najem, da bodo najemodajalci kar najbolje zaščiteni pred morebitnimi kršitvami (neizpolnitvami obveznosti) najemnikov, pri tem pa sem vedno znova odkrival DVE STVARI, ki najemodajalce najbolj zaščitita. Vse stranke, ki so upoštevale nasvet glede teh dveh stvari, niso nikoli imele […]
Preberi Več

ZA NAJEMNIKE: Začasni ukrepi na področju najemnih razmerij poslovnih stavb in poslovnih prostorov – PKP7

Dne 31. 12 .2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (PKP7), ki je v 117. členu določil začasne ukrepe na področju najemnih razmerij poslovnih stavb in poslovnih prostorov. Najemnik poslovnih stavb ali poslovnih prostorov (v nadaljnjem besedilu: poslovne nepremičnine), ki mu je zaradi epidemije […]
Preberi Več

Ponudba za prodajo kmetijskih zemljišč (in ali je s sprejemom ponudbe pogodba sklenjena?)

V kolikor boste prodajali kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, morate prodajo izpeljati na poseben način preko upravne enote. Pri tem v praksi prihaja do določenih nejasnosti oz. problemov. Naj vam povem eno zgodbo. Prodajalka je na upravni enoti podala ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, na katero sta se javila dva kupca. Ko je prodajalka dobila […]
Preberi Več

Vknjižba lastninske pravice na podlagi verige pogodb (in kaj je veriga pogodb?)

Kaj je to veriga pogodb? Kaj lahko z njo urejamo in kaj storiti, če se katera izmed pogodb izgubi? Pri starejših nepremičninah večkrat manjka pogodba med prvim prodajalcem – investitorjem in prvim kupcem. Lahko pa manjka tudi kasnejša pogodba v verigi. Med poznejšim (vmesnim) prodajalcem in kupcem. Kaj storiti, če je kateri od prodajalcem šel […]
Preberi Več