Če ste lastniki nepremičnin nujno preverite, ali ste v zemljiški knjigi vpisani z EMŠO oz. z matično številko

Na podlagi podatkov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije so bili aktualni podatki o popolnih in nepopolnih vpisih lastninske pravice imetnikov na dan 8. 1. 2020 naslednji: 199.524 fizičnih oseb, ki so imetniki lastninske pravice v zemljiški knjigi nima vpisanega EMŠO ali datuma rojstva in 37.095 pravnih oseb, ki so imetnice lastninske pravice v zemljiški knjigi nima […]
Preberi Več