1. Stanje v praksi

V praksi sem opazil vedeno več povpraševanja po urediti razmerji glede kriptovalut med zakoncema ali partnerjema v zunajzakonski skupnosti.

Seveda je takšno povpraševanje logično, ker ima vse več ljudi kriptovalute.

Blockchain tehnologija ima izjemno rast, pri čemer ta tehnologija raste hitreje, kot je rastel internet in kot je rastlo število uporabnikov mobilnih telefonov.

Včeraj sem v objavi na socialnem omrežju Roberta Roliha (avtorja knjige The Million Dollar Decision) videl grafa, ki prikazujeta rast števila BTC (Bitcoin) denarnic, ki niso prazne in rast števila ETH (Ethereum) denarnic, ki niso prazne.

Te rasti so nore. Na začetku leta 2020 je bilo 34 mio takšnih ETH denarnic. Danes jih je 62 mio. Pri BTC je bilo takšnih denarnic 28 mio, danes jih je 38 mio.

In vse to je verjetno šele začetek.

Decentralizirane finance (finančne storitve brez »požrešnih« posrednikov) bodo sčasoma postale običajna storitev, kot je zdaj uporaba bank. Seveda je potrebno še kar nekaj poti, da se to zgodi (na področju varnosti, regulacije, uporabniške izkušnje, itd.). Toda podobno je bilo z internetom pred letom 2000. Bil je počasen in neroden, ter omogočal zelo omejen nabor storitev. Pri čemer je v kriptovalutah oziroma Blockchain tehnologiji še veliko drugih področij – NFT-jev (digitalna edinstvena lastnina), virtualnih svetov, kripto iger, itd.

S kriptovalutami običajno upravlja le eden od zakoncev ali eden od zunajzakonskih partnerjev. Zato si želijo urediti imetništvo kriptovalut tako, da s kriptovalutami lahko razpolagata oba.

Razlogi za ureditev kriptovalut med zakonca ali partnerjema v zunajzakonski skupnosti so različni, pri čemer pa so glavni razlogi naslednji:

 • Željo, da bi kriptovalute imeli v svoji »posesti« oz. da bi z njimi lahko razpolagali.
 • Imajo strah, da se bodo kriptovalute izgubile in da do kriptovalut ne bodo nikoli prišli.
 • Nimajo povsem jasnega znanja o tem, kako upravljati s kriptovalutami in želijo, da jih zakonec ali zunajzakonski partner nauči kako upravljati s kriptovalutami.
 • So nemirni in težje spijo, ker nimajo urejenih premoženjskih razmerij glede kriptovalut.
 • Zaradi nerazdeljenih kriptovalut je v odnosih več napetosti.
 • Kako bo lahko drugi zakonec ali partner prišel do kriptovalut, če se tistemu, ki ima kriptovalute v svoji denarnici ali na borzi kaj zgodi?
 • Kaj če se ločita in zakonec ali partner ne bo želel prenesti kriptovalute na zakonca ali partnerja?

Veliko zakoncev in partnerjev v zunajzakonski skupnosti najprej pomisli, da bi kriptovalute prenesli na podlagi darilne pogodbe, ali pa to celo naredijo brez ustreznega pravnega posla.

Darilno pogodbo za prenos kriptovalut vam odsvetujem. Poglejva si zakaj.

 1. Darilna pogodba za prenos kriptovalut

Z darilno pogodbo se ena oseba (darovalec) zaveže na drugo osebo (obdarjenca) neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja.

Previdnost pri sklenitvi darilne pogodbe, s katero bi prenašali kriptovalute, vam odsvetujem iz naslednjih razlogov.

 • Skupno ali posebno premoženje zakoncev / partnerjev v zunajzakonski skupnosti?

Preden se odločite za sklenitev darilne pogodbe morate ugotoviti, ali kriptovalute predstavljajo skupno premoženje, ali so posebno premoženje enega od zakoncev.

Družinski zakonik v 77. členu določa, da je posebno premoženje vsakega od zakoncev tisto, ki ga je pridobil pred sklenitvijo zakonske zveze ali neodplačno med trajanjem zakonske zveze (npr. darilo izključno enemu zakoncu, dedovanje enega zakonca, itd.). Ne glede na izvor ali način pridobitve so posebno premoženje zakonca stvari manjše vrednosti za izključno njegovo osebno rabo.

Skupno premoženje zakoncev so vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze in življenjske skupnosti zakoncev. Skupno premoženje zakoncev je tudi premoženje, ki je pridobljeno na podlagi in s pomočjo skupnega premoženja oziroma iz premoženja, ki iz njega izhaja.

V kolikor so kriptovalute skupno premoženje potem darilna pogodba ni pravi pravni posel, ki ga morate skleniti.

 • Darilo se lahko prekliče

Darilo se lahko prekliče iz več razlogov in verjemite mi, da ne želite na podlagi darilne pogodbe prenašati kriptovalut na zakonca ali zunajzakonskega partnerja.

Verjetno ste se sedaj vprašali zakaj ne? Poglejva si razloge zaradi katerih se darilo lahko prekliče.

Prvič se darilo lahko prekliče zaradi stiske.

V Obligacijskem zakoniku je določeno, da darovalec lahko prekliče darilno pogodbo, če pride po sklenitvi pogodbe v položaj, da je ogroženo njegovo preživljanje. Sicer preklic ni mogoč, če bi z njim prišel obdarjenec v položaj, da bi bilo ogroženo njegovo preživljanje. Obdarjenec pa lahko darilo obdrži, če darovalcu zagotovi preživljanje.

Ker živimo v svetu, kjer ni gotovosti, ampak je samo verjetnost (večja ali manjša), je velika verjetnost, da se s partnerjem ločita (statistika je glede tega zelo grozna – vsak drugi se loči).

Verjetno se ne želite znajti v situaciji, ko bi morali darilo zaradi preklica vračati, ali pa celo zagotavljati preživljanje.

Drugič se darilo lahko prekliče zaradi hude nehvaležnosti.

Ker znajo biti osebni odnosi zelo zahtevni, se lahko zgodi, da pride do spora in grdega vedenja, ali celo do česa hujšega.

Nadalje je v Obligacijskem zakoniku določeno, da darovalec lahko prekliče darilno pogodbo zaradi hude nehvaležnosti, če se po njeni sklenitvi obdarjenec proti njemu ali njegovemu bližnjemu obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal.

Zadeva je lahko še bolj zanimiva, ker pogodbo lahko zaradi obnašanja proti darovalcu prekliče tudi darovalčev dedič. Preklic je zaradi obdarjenčevega obnašanja mogoč tudi proti obdarjenčevemu dediču.

Tretjič se darilo lahko prekliče zaradi pozneje rojenih otrok

Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo, če po sklenitvi darilne pogodbe dobi otroka, prej pa ni imel otrok.

V kolikor ste sedaj v zvezi in nimate skupnih otrok, si verjetno ne želite, da bi v primeru razveze zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti vaš partner pozneje dobil otroka z drugim partnerjem, ter bi preklical darilno pogodbo, s katero je na vas prenesel kriptovalute.

Ne vem kako bi se vi počutili, vendar meni bi se verjetno odpeljalo. Odvetniki vedno predvidevamo najbolj črni scenarij in verjemite mi, v praksi jih ni tako malo.

V primeru preklica darilne pogodbe iz kateregakoli razloga, ki je naveden zgoraj, zahteva darovalec vrnitev darovane stvari (kriptovalute) ali pravice oziroma plačilo vrednosti, za katero je obdarjenec na podlagi darilne pogodbe obogaten.

Dobro je to, da za preklic darilne pogodbe obstoji rok v katerem je potrebno preklicati darilno pogodbo.

Darilna pogodba se lahko prekliče v enem letu od dneva, ko je darovalec zvedel za razlog za preklic.

Ljudje se radi odpovejo svojim pravicam, ker tako mislijo, da je zadeva v celoti rešena. Vendar naj vas opozorim, da je odpoved preklicu darilne pogodbe nična. Povedano še drugače, tudi če bi naredili darilno pogodbo in bi se v pogodbi odpovedali pravici do preklica darilne pogodbe je takšna odpoved nična.

Darilna pogodba se lahko iz več razlogov prekliče, pri čemer je velika verjetnost, da bodo tekom življenja nastali razlogi za preklic.

 • Upniki lahko izpodbijajo darilno pogodbo

V kolikor bi eden od zakoncev ali partnerjev v zunajzakonski skupnosti zašel v dolgove in bi z darilno pogodbo prenesel kriptovalute na zakonca ali partnerja v zunajzakonski skupnosti, lahko upniki posežejo na takšno premoženje.

Vsak upnik, čigar terjatev je zapadla v plačilo, lahko tudi ne glede na to, kdaj je nastala, izpodbija pravno dejanje svojega dolžnika, ki je bilo storjeno v škodo upnikov.

Darilna pogodba, s katero je zakonec ali partner v zunajzakonski skupnosti prenesel kriptovalute predstavlja dejanje, ki je bilo storjeno v škodo upnikov.

Šteje se, da je bilo pravno dejanje storjeno v škodo upnikov, če zaradi njega dolžnik nima dovolj sredstev za izpolnitev upnikove terjatve.

Upniki lahko posežejo na premoženje, ki je bilo izročeno z darilno pogodbo.

 1. Sklep

V tem zapisu sem vas opozoril zakaj darilna pogodba ni najbolj primeren pravni posel za prenos kriptovalut med zakoncema ali partnerjema v zunajzakonski skupnosti.

Bodite previdni pri sklepanju pravnih poslov. Predvsem se pred sklenitvijo pravnega posla posvetujete s kompetentnim pravnim strokovnjakom, ki pozna kriptovalute in način njihovega delovanja. Po pregledu vaše konkretne situacije vam bo svetoval kateri pravni posel je za vašo konkretno situacijo najboljši.

V naslednjem zapisu, ki ga bom pripravil, bom povedal kako si naj zakonca razdelita kriptovalute in zakaj je dobro, da bi si jih razdelila takoj.

Želim vam veliko donosa, v kolikor potrebujete pravno pomoč sem vam prijazno na voljo.

Skrbno varujte gesla za borze in ne izgubite Ledger-ja ali celo besed za njegovo obnovitev.

Odvetnik Gregor Verbajs

Sem odvetnik, ki pomagam podjetnikom, gospodarskim družbam in fizičnim osebam reševati pravne probleme. Moje poslanstvo je ozaveščati ljudi o pomenu pravočasnega in ustreznega reševanja njihovih pravnih problemov.

Sem avtor knjige z naslovom: The Book On Hiring The Right Lawyer – Helping You Save Millions and Your Life. Knjigo v fizični obliki lahko kupite na nemškem Amazonu, ker boste knjigo dobili zelo hitro. Link je tukaj:

Papirnata knjiga na Amazonu

Kindle (elektronsko) verzijo pa lahko dobite tukaj:

Knjiga v Kindle formatu

Če vas zanima več o sami vsebini knjige, kliknite tukaj:

https://therightlawyerbook.com/

Knjiga bo v mesecu oktobru 2021 izdana tudi v slovenskem jeziku in če jo želite v slovenskem jeziku potem knjige ne kupujte na Amazonu, ampak počakajte, da vas obvestim kdaj bo knjiga uradno izšla tudi v slovenskem jeziku.

Podjetje The Legal 500, ki ocenjuje globalne odvetniške pisarne in odvetnike, me je v letu 2019 izbralo za »priporočenega odvetnika«.

Kot nekdanji vrhunski športnik v nordijski kombinaciji, sem še vedno športno aktiven.

Živim v majhni vasici pri Grosupljem s svojo ženo in dvema otrokoma.

Vir slike na naslovnici: bitcourier.co.uk