Pred časom sem pisal o tem, da sem imel eno zahtevno in čustveno razvezo zakonske zveze, ki se je kljub vsemu končala s sklenitvijo sodne poravnave pred sodiščem.

V sodni poravnavi so bili predmet urejanja tudi kriptovalute, in sicer kovanci Ethereum – ETH, pri čemer smo sodno poravnavo sklenili tako, da je prvi zakonec kriptovalute prenesel na drugega zakonca takoj v trenutku sklepanja sodne poravnave na sodišču.

V praksi opažam, da je investiranje v kriptovalute zelo razširjeno, kar posledično pomeni, da bodo (oz. so že) kriptovalute vedno bolj pogosto tudi predmet urejanja razmerij med zakonci.

Preden vam povem, zakaj je dobro, da si zakonca (s pojmom zakonca sta mišljena tudi zunajzakonska partnerja) razdelita kriptovalute, naj povem, kaj se trenutno dogaja na finančnih trgih.

Tisti, ki spremljate finančne trge veste, da:

 • imamo trenutno pandemijo koronavirusa (COVID-19);
 • centralne banke tiskajo denar kot nore;
 • centralne banke še vedno vodijo politiko ničelnih obresti;
 • tisti, ki imajo možnost financiranja sredstva vlagajo na finančne trge;
 • se zaradi vsega navedenega »inflacija« trenutno kaže na finančnih trgih, kjer imamo bikovski trend.

Tako ste tisti, ki vlagate bodisi na borze ali v kriptovalute, verjetno sedaj zelo zadovoljni.

Torej zakaj je dobro, da si zakonca razdelita kriptovalute?

Za to obstaja več razlogov, pa si poglejmo samo najbolj pomembne.

➡Hitra sprememba vrednosti premoženja

Vrednost kriptovalut se hitro spreminja, saj padajo in rastejo tudi za 30% na dan.

Takšno nihanje premoženja predstavlja zelo velik psihičen pritisk, saj se investitorji hitro ujamejo v FOMO (fear of missing out), kjer kupujejo kriptovalute takoj ko jim vrednost zraste, ker želijo ujeti rast, nato pa prodajajo ko padejo, saj se po zamujeni rasti bojijo, da bo vrednost še bolj padla.

Če ste buy&hold kupci potem s trenutno spremembo vrednosti nimate problema, v kolikor pa želite posegati v svoj portfelj ali imate v portfelju bolj agresivne kovance katere morate tekoče spremljati, potem morate trgovati, kjer pa imate lahko riziko oškodovanja drugega zakonca ali celo riziko obdavčitve.

➡Skupno premoženje

V kolikor ste iz skupnih sredstev pridobljenih z delom kupili kriptovalute, le-te predstavljajo skupno premoženje.

Skupno premoženje zakoncev so vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze in življenjske skupnosti zakoncev. Skupno premoženje zakoncev je tudi premoženje, ki je pridobljeno na podlagi in s pomočjo skupnega premoženja oziroma iz premoženja, ki iz njega izhaja (67. člen Družinskega zakonika).

Če ste pred začetkom bikovskega trenda kupili kriptovalute za npr. 1.000,00 EUR imate sedaj verjetno 10 kratnik tega premoženja. Celotno premoženje pa lahko predstavlja skupno premoženje.

➡Upravljanje skupnega premoženja

Družinski zakonik določa, da zakonca upravljata in razpolagata s skupnim premoženjem skupno in sporazumno.

Na podlagi navedene določbe je dosledno izpeljano načelo enakopravnosti med zakoncema.

Vendar v praksi velikokrat zgolj eden od zakoncev vlaga v kriptovalute, drugi pa s tem soglaša.

Pravzaprav imamo glede upravljanja dve možnosti.

Prva možnost je, da oba zakonca vedno soglasno upravljata s kripotovalutami, kar pomeni, da se za vsak nakup ali prodajo predhodno sporazumno dogovorita.

Druga možnost je, da s kriptovalutami upravlja zgolj en zakonec, drugi pa se s tem ne ukvarja. Seveda se drugi zakonec lahko zaveda, da prvi zakonec sam upravlja s kriptovalutami, vendar se aktivno ne ukvarja z njimi, niti ni obveščen in poučen, kaj prvi zakonec s kriptovalutami počne.

Tako obstaja riziko, da bo drugi zakonec nekoč (v času obstoja zakonske zveze ali v trenutku prenehanja zakonske zveze) prvemu zakoncu očital, da je razpolagal s kriptovalutami (jih na primer odsvojil) brez soglasja drugega zakonca.

Ker se odsvojitev kriptovalut običajno opravi s prodajo na menjalnici oz. borzi (Kraken, Binance…), zakonca ne bosta poznala kupca kriptovalut, zato prikrajšani zakonec ne bo mogel izpodbijati pravnega posla prodaje kriptovalut.

Tako se bo s prodajo kriptovalute spremenila struktura skupnega premoženja (v drugo kriptovaluto ali v denar).

Prikrajšanemu zakoncu bo tako ostal samo zahtevek, da v skupno premoženje spada novo pridobljeno premoženje (nova kriptovaluta ali denar). Postavi pa se tudi vprašanje, ali je prikrajšanemu zakoncu nastala škoda iz naslova prodaje kriptovalute.

Zakonec, ki bo izvedel prodajo kriptovalute brez soglasja prikrajšanega zakonca mora v vsakem primeru upoštevati tudi koristi prikrajšanega zakonca, vendar se lahko zgodi, da je prodaja kriptovalute prikrajšanemu zakoncu povzročila škodo, ker je na primer vrednost kriptovalute nato zelo zrasla.

Če je bilo s prodajo skupno premoženje oškodovano (npr. kupljena nova kriptovaluta je vredna manj ali se je vrednost prodane kriptovalute povečala) je za nastalo škodo na skupnem premoženju lahko odgovoren zakonec, ki je brez soglasja drugega zakonca prodal kriptovaluto.

Režim skupnega premoženja na področju kriptovalut odpira številna zanimiva in zaradi razmerij med zakoncema zahtevna pravna vprašanja.

➡Razdelitev kriptovalut na podlagi notarskega zapisa

Skupno premoženje zakonca lahko razdelita s sporazumom, ki pa mora biti potrjen ali sklenjen v obliki notarskega zapisa.

Razdelitev skupnega premoženja se lahko opravi med trajanjem zakonske zveze na podlagi sporazuma ali na predlog enega od zakoncev.

Pri sklepanju sporazuma vam svetujem previdnost, saj gre za novo področje, ki veliko pravnikom še ni poznan.

Pri sklepanju takšnih sporazumom sam svetujem dva možna načina izvedbe prenosa, in sicer:

 • prvi je, da se prvi zakonec zgolj zaveže, da bo na novi naslov za kriptovaluto (ki ga sporoči drugi zakonec) oziroma na naslov denarnice drugega zakonca v dogovorjenem roku prenesel kriptovaluto;
 • drugi je, da prvi zakonec v trenutku sklepanja sporazuma prenese kriptovaluto na novi naslov (denarnico) drugega zakonca, drugi zakonec pa potrdi, da je kriptovaluto prejel.

➡Obdavčitev trgovanja s kriptovalutami

Finančna uprava RS (FURS) je pripravila smernice z naslovom: »Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS«.

V smernicah je FURS sprejela splošne kriterije, ki pri poslovanju z virtualnimi valutami (trgovanju in rudarjenju) kažejo na opravljanje dejavnosti, ki so:

 • večje število realiziranih naročil v obdobju enega leta,
 • trgovanje z namenom doseganja dobička na podlagi izkoriščanja kratkoročnih nihanj cen virtualnih valut na trgu (ne z namenom dolgoročne investicije), kar se kaže v znatnem številu trgovalnih dni (dnevi, ko so izvedena naročila) v obdobju enega leta,
 • večja vrednost realiziranih naročil v obdobju enega leta,
 • večja povprečna vrednost portfelja virtualnih valut v letu,
 • vlaganja ali uporaba namenske opreme in drugih sredstev za opravljanje dejavnosti, informacij, znanj ter tehnologij in
 • obstoj organizacijske strukture in delitve dela med več oseb, z namenom doseganja skupnega cilja.

Izpolnjevanje enega ali več kriterijev še ne pomeni nujno, da gre v posameznem primeru za opravljanje dejavnosti. Kriterije je treba obravnavati v medsebojni povezavi, torej kot celoto.

Zato je potrebno vsak primer gledati posebej in ga preučiti. Bodite pozorni na zgornje smernice FURS.

➡Torej kako urediti razmerja med zakoncema glede kriptovalut?

Moj nasvet vsem, ki imate kriptovalute in le-te predstavljajo skupno premoženje, je:

 1. Najprej ugotovite, ali kriptovalute predstavljajo skupno premoženje (ker v praksi tudi (družinska) podjetja vlagajo v kripto trg je potrebno najprej podrobno ugotoviti, ali so kriptovalute skupno premoženje).
 2. Dogovorite se za način upravljanja in razpolaganja s kriptovalutami. Predlagam, da to uredite s pogodbo (pogodbo vam lahko sestavi odvetnik, obvezno pa jo mora potrditi notar), kjer boste uredili način upravljanja (npr. oba skupaj odločata o vseh prodajah in spremembah kriptovalut, ali en zakonec v celoti upravlja celoten kripto portfelj po lastni presoji, itd.), saj se boste tako izognili morebitnim zahtevkom enega zakonca do drugega že med zakonsko zvezo, še bolj pa v primeru razveze zakonske zveze, ki so običajno bolj čustvene.
 3. Če boste sklepali sporazum o razdelitvi kriptovalut vam svetujem pazljivost pri vsebini sporazuma, ter na vsebinsko pravilno sestavljen sporazum.

Želim vam uspešno razmerje v zvezi in veliko dobrih donosov.

V kolikor pa želite urediti razmerja glede kriptovalut, pa sem vam prijazno na voljo.

Gregor Verbajs

Gregor Verbajs