Vpis ustanovitve podružnice

V praksi se velikokrat ne ve katere vse dokumente je potrebno imeti, če želite ustanoviti podružnico. V članku bom predstavil dokumente, ki jih potrebujete pri vpisu podružnice v sodni register. Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register Vsebino predloga, s katerim se predlaga vpis ustanovitve podružnice, določa navedena uredba. Seveda so natančne […]
Preberi Več

Davek na dediščino in darila

Na blogu imam že objavljen članek z naslovom “Koliko boste plačali davka pri prometu z nepremičnino”. V članku nisem obravnaval darila in dediščino, ampak samo promet nepremičnin, kjer je davek 2% in kapitalski dobiček, ki je 20%. Sedaj pa vam bom predstavil, koliko boste plačali davka, če se nepremičnina ali premičnina vam podari. Zakon o […]
Preberi Več

Sprememba sedeža in poslovnega naslova pri družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Ali poznate razliko med poslovnim naslovom in sedežem družbe? Verjamem, da jo poznate. Tisti, ki jo ne poznate brez skrbi, saj ni vaša krivda, da jo ne poznate, ker je odgovor vseeno malo “pravno” zapleten. Pojmov sedež in poslovni naslov ne smemo zamenjevati. Sedež je kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v register (največkrat […]
Preberi Več

Sprememba zastopnika (direktorja ali prokurista) v družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Ali ste kdaj morali hitro zamenjati zastopnika (direktorja)? Ko prideta v to situacijo, želite to narediti hitro. Razlogov za zamenjavo zastopnikov je lahko veliko, od tega, da gredo sedanji zastopniki v pokoj, do tega, da pride do nerazumevanja med zastopnikom in lastnikom podjetja. Vsem družbenikom pa je pomembno, da zamenjavo lahko naredijo zelo hitro, da […]
Preberi Več

Prenehanje družbe po skrajšanem postopku (povsem praktični napotki)

Ali želite zapreti družbo oz. podjetje? Ali imate namen, da vaša družba ali podjetje preneha s poslovanjem? Če je temu tako, si preberite ta kratek zapis. Prenehanje družbe je tema, ki je vedno aktualna. Postopek zaprtja družbe je načeloma dolgotrajen. Vsi, ki zapirajo podjetje, mislijo, da bo to dolgo trajalo in da je potrebno opraviti […]
Preberi Več

Ali lahko združite poslovne deleže pri njihovi odsvojitvi?

Prenos poslovnih deležev je nekaj, kar se dogaja vsak dan. Družbeniki prenašajo lastništvo na svoje potomce, ki nato nadaljujejo z vodenjem podjetja ali pa podjetje preprosto prodajo novemu lastniku. Velikokrat se družbeniki v manjših podjetjih odločajo, da ne bodo več sodelovali v podjetju in ga prodajo ali podarijo družbeniku, ki ostane v podjetju. V praksi […]
Preberi Več

Ali veste kako (pravilno) izračunati zamudne in pogodbene obresti?

Ali veste, da se je v zadnjem letu število vloženih izvršilnih predlogov znatno povečalo. Razlog za to pa je zelo preprost. V času recesije, ko se je gospodarstvo za trenutek “ustavilo”, so se vodilni v podjetjih zbali in nehali plačevati račune ali pa so špekulirali in odlagali plačilo, češ bomo videli kaj bo. Podjetja so […]
Preberi Več

Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami (ali kdo je poslovodna oseba?)

Ali veste kdo je poslovodna oseba? Ali ste sami zaposleni kot direktor? Če je na katerokoli vprašanje odgovor da, potem si morate prebrati ta članek. Ali ste vedeli, da pojem poslovodne osebe v nobeni veljavni delovnopravni zakonodaji ni opredeljen? Po definiciji, ki izhaja iz Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) v 5. členu določa, […]
Preberi Več

Kaj je poroštvo? (in za koliko odgovarja porok?)

Ali ste porok? Mogoče kot direktor družbe, družbenik ali kot sorodnik? Ali se zavedate odgovornosti poroštva? Načelom boste ugotovili posledice poroštva šele takrat, ko bo upnik zoper vas pričel izvršilni postopek. V enem izmed člankov sem predstavil posojilno pogodbo, ki je v praksi zelo aktualna pri fizičnih osebah za posojila v manjših zneskih. Vendar pa […]
Preberi Več