Kako sprememba Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) vpliva na tuje podjetnike?

Pred kratkim se je spremenil Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki vpliva na tuje podjetnike. Po novem bodo morale fizične in pravne osebe iz druge države članice EU ali iz tretje države pred ustanovitvijo podjetja, družbe ali pridobitvijo poslovnega deleža v družbi v Sloveniji registrskemu organu ter notarjem z ustreznimi dokazili dokazati izpolnjevanje pogojev iz […]
Preberi Več

Vpis ustanovitve podružnice

V praksi se velikokrat ne ve katere vse dokumente je potrebno imeti, če želite ustanoviti podružnico. V članku bom predstavil dokumente, ki jih potrebujete pri vpisu podružnice v sodni register. Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register Vsebino predloga, s katerim se predlaga vpis ustanovitve podružnice, določa navedena uredba. Seveda so natančne […]
Preberi Več

Sprememba sedeža in poslovnega naslova pri družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Ali poznate razliko med poslovnim naslovom in sedežem družbe? Verjamem, da jo poznate. Tisti, ki jo ne poznate brez skrbi, saj ni vaša krivda, da jo ne poznate, ker je odgovor vseeno malo “pravno” zapleten. Pojmov sedež in poslovni naslov ne smemo zamenjevati. Sedež je kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v register (največkrat […]
Preberi Več

Sprememba zastopnika (direktorja ali prokurista) v družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Ali ste kdaj morali hitro zamenjati zastopnika (direktorja)? Ko prideta v to situacijo, želite to narediti hitro. Razlogov za zamenjavo zastopnikov je lahko veliko, od tega, da gredo sedanji zastopniki v pokoj, do tega, da pride do nerazumevanja med zastopnikom in lastnikom podjetja. Vsem družbenikom pa je pomembno, da zamenjavo lahko naredijo zelo hitro, da […]
Preberi Več

Prenehanje družbe po skrajšanem postopku (povsem praktični napotki)

Ali želite zapreti družbo oz. podjetje? Ali imate namen, da vaša družba ali podjetje preneha s poslovanjem? Če je temu tako, si preberite ta kratek zapis. Prenehanje družbe je tema, ki je vedno aktualna. Postopek zaprtja družbe je načeloma dolgotrajen. Vsi, ki zapirajo podjetje, mislijo, da bo to dolgo trajalo in da je potrebno opraviti […]
Preberi Več

Ali lahko združite poslovne deleže pri njihovi odsvojitvi?

Prenos poslovnih deležev je nekaj, kar se dogaja vsak dan. Družbeniki prenašajo lastništvo na svoje potomce, ki nato nadaljujejo z vodenjem podjetja ali pa podjetje preprosto prodajo novemu lastniku. Velikokrat se družbeniki v manjših podjetjih odločajo, da ne bodo več sodelovali v podjetju in ga prodajo ali podarijo družbeniku, ki ostane v podjetju. V praksi […]
Preberi Več

Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami (ali kdo je poslovodna oseba?)

Ali veste kdo je poslovodna oseba? Ali ste sami zaposleni kot direktor? Če je na katerokoli vprašanje odgovor da, potem si morate prebrati ta članek. Ali ste vedeli, da pojem poslovodne osebe v nobeni veljavni delovnopravni zakonodaji ni opredeljen? Po definiciji, ki izhaja iz Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) v 5. členu določa, […]
Preberi Več